Sdílení Susila

Stránky o léčení duše i těla, miminkách a kojení

Věk Vodnáře

Žijeme v době, kdy planeta Země přechází z věku Ryb do věku Vodnáře. Můžeme tedy v této době očekávat velké změny, na které najdete odkazy v učení prakticky všech náboženství světa. Tento přechod se odehrává právě teď.

V okamžiku, kdy na této planetě budou energeticky vyšší vibrace, budou zde moci dále žít jen bytosti, které dosahují stejné vibrační úrovně, tedy určité duchovní úrovně. Podle některých zdrojů jde o duchovní úroveň 80% a vyšší. Bytosti, kterým se to do té doby nepodaří, z této planety odejdou a budou se nadále inkarnovat na planetách příslušných jejich úrovni vědomí.

Ve věku Vodnáře by už na Zemi neměly být války a také bytosti, jejichž potřebou je vládnout nebo rozhodovat o druhých. Také hodnoty lidstva by se měly posunout k věcem jiným než jsou peníze, kariera a ukojení vlastního ega. Měly by se navracet zpátky k podstatě naší existence, jejímu smyslu, potřebě spolupráce, sounáležitosti, k lásce. Myslíte, že během následujících devíti let je lidstvo (i každý její jednotlivec) schopno k této proměně dojít samo od sebe? Proto se bude must na naší planetě odehrát něco tak zásadního, aby lidstvo bylo nuceno pochopit a začít vnímat to, co je skutečně důležité.

Lidstvo se bude muset dostat do situace, kdy hodnoty,jako peníze, kariera a moc, na kterých v poslední době stavělo, budou k ničemu. Obrátí se zpátky k přírodě a jejím zdrojům, začne vnímat svou intuicí a uvědomí si hodnotu přátelství, lásky a pomoci bližnímu.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.