Sdílení Susila

Stránky o léčení duše i těla, miminkách a kojení

TIBET,J.S.Dalajlama

Jeho Svatost Dalajlama je pro mne úžasný charismatický člověk, který mne provází již několik let.Přečetla jsem snad všechny jeho knihy a snad i díky němu jsem změnila pohled na svět.Proto i píšu Dalajlama s velkým D,protože pro mne je to symbol jeho důležitosti pro můj život.

Bývaly doby,kdy mými sny bylo: mít miminko,vidět Dalajlamu a navštívit Indii,Tibet a Nepál.A pak, 11.října 2006 se mi jeden z nich splnil, navštívila jsem přednášku ,,Cesta otevřené mysli" v Praze. No a aby toho štěstí nebylo málo, aniž bych to věděla, moje Mgdalenka se jako 3 týdenní miminko v děloze zúčastnila přednášky ,,strejdy Dalajlamy" také.

 

Tibet* Made in China 

Padesát let po potlačeném tibetském povstání a rok po krvavých protestech se stav lidských práv v Tibetu dál zhoršuje. Na tento fakt upozorní Amnesty International (AI), která dne 10. března 2009 od 18:00 pořádá před čínskou ambasádou v Praze demonstraci s názvem Tibet* Made in China.

„Čínské úřady v posledních měsících zesílily represe vůči tibetské identitě a kultuře. O tom nesmíme mlčet ani my, ani naši političtí představitelé. Účastníci demonstrace proto budou mít možnost podepsat výzvu české vládě, aby na porušování lidských práv upozornila na nadcházejícím summitu EU-Čína,“ uvedla Dáša van der Horst, ředitelka české pobočky AI.

Čínská vláda v posledních týdnech v pronásledování Tibeťanů přitvrdila. Terčem postihů již nejsou jen mniši či lidé zapojení do protestů, ale také ti, kteří se snaží uchovat tibetskou kulturu. Patří mezi ně umělci, spisovatelé nebo populární zpěváci. Úřady postihují i takové projevy nesouhlasu, jakým je například stažení „reakčních písní“ do mobilního telefonu.

Čína v Tibetu také navýšila počet příslušníků Lidové ozbrojené policie. Projevy nesouhlasu se jí přesto nedaří zcela utlumit – od března 2008 bylo zdokumentováno 130 až 200 různých protestů.

„Čínské úřady nejsou ochotny řešit dlouhodobé problémy v Tibetu. Kromě potlačování svobody vyznání, projevu a sdružování jde také o diskriminaci Tibeťanů v přístupu ke vzdělání a zaměstnání. Zesílila navíc kampaň tzv. vlastenecké převýchovy, která probíhá nejen v klášterech, ale také na úřadech, ve školách i na pracovištích. Tibeťané jsou jejím prostřednictvím nuceni vzdát se podpory dalajlamy a přijmout propagandu čínských úřadů,“ upozorňuje Amnesty International.

Další informace


38letá matka čtyř dětí jménem Nechung byla vloni 18. března zadržena den poté, co se zúčastnila protestů v okrese Ngaba, provincii S’čchuan. Po devíti dnech byla propuštěna a mohla se vrátit ke své rodině. Nebyla však schopna mluvit ani přijímat potravu, po těle měla mnoho modřin a trpěla dýchacími problémy. Příbuzní se snažili dopravit ženu do nemocnice, tam jim však údajně byla odepřena pomoc. Bez lékařské péče Nechung 17. dubna zemřela. Po jejím úmrtí bylo zakázáno vykonat pohřební rituály.

Pokud chcete získat a podpořit text výzvy určené české vládě, pište na e-mail:
uterniskupina@amnesty.cz

http://www.amnesty.cz/zpravy/Tibet-Made-in-China/


NÁVOD PRO ŽIVOT  - J.S.Dalajlama

1. Vezměte v úvahu, že velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování.

2. Když prohrajete, nenechejte si ujít ponaučení proč.
3. Držte se tří R: - respektu vůči sobě
   - respektu vůči ostatním
   - responsibility - zodpovědnosti za všechny svoje činy.
4. Pamatujte si, že když nedostanete to co chcete, je to někdy skvělý zásah štěstí.
5. Naučte se pravidla, abyste věděli, jak je správně porušit.
6. Nedovolte, aby malé neshody zranily velké přátelství.
7. Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, udělejte okamžitě kroky k její nápravě.
8. Každý den buďte nějaký čas o samotě.
9. Otevřete svoji náruč změně, ale nevzdávejte se při tom svých hodnot.
10. Pamatujte si, že mlčení je někdy ta nejlepší odpověď.
11. Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci
       těšit z něho podruhé.
12. Milující atmosféra je základem vašeho života.
13. Při neshodě s vašimi milovanými, řešte pouze přítomnou situaci. Nevynášejte na světlo
       minulost.
14. Sdílejte svoje poznatky. Je to způsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti.
15. Buďte jemní k Zemi.
16. Jednou do roka se vypravte někam, kde jste nikdy před tím nebyli.
17. Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten, ve kterém vaše vzájemná láska je větší, než vaše
       vzájemné potřeby.
18. Posuzujte svůj úspěch tím, čeho jste se museli vzdát, abyste ho dosáhli.
19. Přistupujte k lásce i vaření s hravou bezstarostnou odevzdaností.

Co se stalo v Tibetu v roce 1959 a děje dnes

Po vpádu čínské armády do Tibetu v roce 1950 a postupném obsazení celého území začali Číňané budovat strategické silnice vedoucí do Tibetu a posilovat tam své místní vojenské a policejní jednotky. S rostoucí vojenskou převahou se začal stupňovat nátlak na tibetskou vládu i na obyčejné Tibeťany. Agresivní protitibetská komunistická politika Číňanů po vpádu do Tibetu v roce 1950 nakonec vedla k lidovému povstání, které vypuklo ve Lhase 10. března 1959.

Povstání bylo krvavě potlačeno a dalajlama byl donucen opustit Tibet a uchýlit se do indického exilu. Bilance „úspěchů“ čínské invaze, nejrůznějších celostátních kampaní, pracovních a ideologických programů a „kulturní revoluce“ je dostatečně známá: 80 000 mrtvých během vojenského vpádu a v důsledku zásahu proti povstání v roce 1959. Přes milion Tibeťanů zemřelo ve věznicích, pracovních táborech nebo při hladomoru. Neustávající exodus Tibeťanů do exilu dosahuje již 120 000 uprchlíků. Z více než 6000 klášterů, chrámů a svatyní, v nichž žilo téměř 600 000 mnichů a mnišek, zůstalo pouhých třináct. Mniši a mnišky byli z klášterů vyhnáni, cenná umělecká díla vypleněna a rozprodána. Komunistická totalitní moc krutě omezila základní práva Tibeťanů na svobodu vyjadřování, užívání mateřského jazyka, pohybu, náboženství. Státní populační politika nutí tibetské ženy k násilným potratům a sterilizacím. Svévolné zatýkání, represe, mučení, zastrašování a věznění se staly součástí každodenního života Tibeťanů v jejich vlastní zemi.

První stadium okupace mělo převážně vojenský, strategický a represivní charakter. Tibet byl přeměněn v gigantickou vojenskou základnu a čínskou přítomnost v zemi ztělesňovali zejména vojáci a administrativní kádry státní správy. Pohyb obyvatelstva byl přísně střežen a regulován a do Tibetu se nedostal nikdo bez úředního povolení. Od 80. let (po smrti Mao Ce-tunga v roce 1976) došlo i v Tibetu k některým náznakům uvolnění politických poměrů, ale zároveň se prohloubilo ničení země. Vojenskou okupaci země nahradila okupace ekonomická, jejíž důsledky mohou být pro Tibeťany ještě zhoubnější. Největší hrozbu, jíž jsou Tibeťané a jejich jedinečná starobylá kultura vystaveni, představuje státem organizovaný a podporovaný masový příliv čínského civilního obyvatelstva do Tibetu, vedoucí k postupné asimilaci tibetského etnika. Dnes žije v Tibetu vedle 6 milionů Tibeťanů 7,5 milionů Číňanů.

Současná situace v Tibetu je kritická. Kampaň čínských úřadů nazvaná „tvrdý úder“ a s ní spojené „převýchovné“ akce z let 1996 - 2000 stále ještě přetrvávají, i když jen v menším rozsahu. Po útěku Jeho Svatosti karmapy z Tibetu do indického exilu byla kampaň rozšířena na laiky i obyčejné lidi žijící mimo kláštery. Mnoha politickým vězňům byly prodlouženy tresty nebo ztíženy vězeňské podmínky. Nadále je zadržován druhý nejvyšší duchovní představitel Tibetu pančhenlama Gendün Čhökji Ňima, nejmladší vězeň svědomí na světě. I loňské teroristické útoky na New York v září loňského roku se čínské úřady snaží využít ve svůj prospěch tím, že režimu nepohodlné osoby začaly označovat za teroristy. Zatím takto označují muslimské Ujgury, kteří se podobně jako Tibeťané snaží zachovat svoji národní identitu. Je jen otázkou času, kdy čínské úřady takto začnou označovat i tibetské mnichy a mnišky, kteří bojují za práva svého národa a náboženství výlučně nenásilnou formou. První případy již byly zaznamenány...

Vzhledem k aktuální situaci v Tibetu, kde jsou soustavně ničena lidská práva, chtěla bych i já vyjádřit podporu Tibetu a Tibeťanům.

Dovolím si zde uveřejnit článek,převzatý z www.tibinfo.cz ,s kterým se plně ztotožňuji.

Klid hřbitova

Nedávné události v Tibetu a okolních provinciích vyvolávají velké obavy. Rozehnání mírumilovného protestního pochodu tibetských mnichů způsobilo vlnu velkých nepokojů. Brutalita, s níž čínské vojenské a policejní složky tyto nepokoje potlačily, způsobila pobouření v celém demokratickém světě.

Reakce čínských vládních míst navozuje ozvěny totalitních praktik, které si někteří ze signatářů tohoto prohlášení stále dobře pamatují z doby před rokem 1989: nesmlouvavá cenzura domácích médií, bránění zahraničním médií vysílat z Číny, odmítání víz zahraničním žurnalistům, svalování viny za nepokoje na "dalajlamovu spikleneckou kliku" a jiné, blíže neurčené temné síly řízené ze zahraničí. Jazyk používaný čínskými vládními představiteli a oficiálními médii připomíná nejhorší časy éry Stalina a Mao Ce-tunga. Nejnebezpečnějším vývojem této neblahé situace je však současný pokus neprodyšně uzavřít Tibet před zbytkem světa.

V době, kdy vyjde toto prohlášení, nás čínské úřady pravděpodobně budou ujišťovat, že v Tibetu už opět převládly mír, klid a "harmonie". Velmi dobře známe tento klid z Barmy, Kuby, Běloruska a některých dalších zemí - je to klid hřbitova.

Jsme tudíž silně přesvědčeni, že vyzývat čínskou vládu k "maximální zdrženlivosti" vůči tibetskému lidu je příliš slabá reakce. Mezinárodní komunita, počínaje Spojenými národy, Evropskou unií, Sdružením národů jihovýchodní Asie a jinými mezinárodními organizacemi by - zrovna tak jako jednotlivé země - měla použít všech dostupných prostředků k vystupňování tlaku na čínskou vládu aby:

  1. v zájmu objektivního vyšetření nedávných událostí umožnila přístup do Tibetu a okolních provincií zahraničním médiím a mezinárodním komisím
  2. propustila všechny, kteří mírumilovným způsobem trvají na svých mezinárodně garantovaných lidských právech a zaručila se, že nikdo nebude podroben mučení a nespravedlivým soudům
  3. začala smysluplný dialog s opravdovými představiteli tibetského lidu.

Pokud tyto podmínky nebudou splněny, měl by se Mezinárodní olympijský výbor vážně zamyslet nad tím, zda Olympijské hry pořádané na poklidném hřbitově, jsou pořád ještě tak dobrým nápadem.

Václav Havel, André Glucksman, Yohei Sasakawa, JKV Princ Hassan bin Talal, Frederik Willem de Klerk, Karel Schwarzenberg

Om mani padme hum

Mantra Om je složena ze tří písmen - a, u a m. Ty symbolizují nečisté tělo, řeč a mysl vyznavače; a symbolizují také čisté vznešené tělo, řeč a mysl buddhy. Je možné přetvořit nečisté tělo, řeč a mysl v čisté tělo, řeč a mysl, nebo jsou od sebe naprosto separovány? Všichni buddhové jsou bytosti, které byly stejné jako my a potom díky cestě dosáhly probuzení.

Buddhismus netvrdí, že existuje někdo, kdo by byl od počátku prost chyb a měl všechny dobré vlastnosti. Čisté tělo, řeč a mysl se pěstují postupným opouštěním nečistých stavů a jejich přetvářením ve stavy čisté. Jak se to dělá? Cestu naznačují čtyři další slabiky.

Mani, což znamená klenot, symbolizuje faktory metody - altruistický záměr dosáhnout probuzení, soucit a lásku. Jako je klenot schopen odstranit bídu, je altruistický duch probuzení právě tak schopen odstranit bídu či nesnáze cyklické existence a samotářského klidu. A právě tak, jako splňuje klenot všechny přání myslících bytostí, altruistický záměr dosáhnout probuzení splňuje přání myslících bytostí. 

Dvě slabiky slova padmé, znamenající lotos, symbolizují moudrost. Právě tak jako lotos vyrůstá z bláta, ale není poskvrněn jeho špínou, je moudrost schopna uvést vás do postavení bez protikladů, zatímco kdybyste moudrost neměli, protiklady by tu byly. Existuje moudrost uvědomující si nestálost, moudrost uvědomující si, že lidé nemají stálé já nebo podstatu, moudrost uvědomující si oproštěnost od duality - to jest rozdílu bytí mezi subjektem a objektem - a moudrost uvědomující si oproštěnost od nezávislé existence. Ačkoli je mnoho různých typů moudrosti, hlavní z nich je moudrost uvědomující si prázdnotu.

Čistoty je třeba dosáhnout nedělitelnou jednotou metody a moudrosti, symbolizovanou závěrečnou slabikou húm, která naznačuje nedělitelnost. Podle sútrového systému se tato nedělitelnost metody a moudrosti vztahuje k moudrosti ovlivněné metodou a metodě ovlivněné moudrostí. V mantrovém či tantrickém směru odkazuje k jedinému vědomí, v němž je v plné podobě obsažena jak moudrost, tak metoda jako jediná nerozlišitelná entita.


Óm Mani Padme Hum

doslova: "Óm, ty klenote v lotosu, húm" ve významu: "Snaha po osvícení je v mém srdci" "Bůh je v mém srdci."

Mantra vede k otevření srdce a posiluje spjatost se vším, co je.. .Mantra je výrazem lásky a soucitu ke všem bytostem. Její přednášení vyjadřuje touhu a přání po osvobození, pro sebe a všechny ostatní.

Tibetská vlajka

Tibetská vlajka (přesněji řečeno oficiální vlajka tibetské exilové vlády) byla původně navržená ve dvacátých letech dvacátého století jedním Japoncem jako bojová zástava.Jako vlajka se poprvé objevila na konferenci o vztazích v Asii  v roce 1947 v New Delhi Indii. V ČLR je tato vlajka zakázána.

Symbolika tibetské vlajky: Ve středu vlajky je bílá zasněžená hora jako symbol Tibetu. Ten také často nayýván zemí obklopenou zasněženými horami. Vpředu na svahu hory stojí pár sněžných lvů, tibetských mytologických zvířat s plápolající hřívou. Symbolizují sjednocení duchovního a světského života. Zářící trojbarevný drahokam, který drží sněžní lvi představuje tři buddhistické klenoty Buddhu, Dharmu a Sanghu. U nohou vlů leží řervenomodrý drahokam, ketrý představuje správné etické chování, jenž je založeno na šestnácti způsobech lidského chování a desti buddhistických ctnostech. Slunce na vrcholku hory ze zářícími paprsky je sybmolem radosti ze svobody, duchovního a materiálního štěstí a blahobytu všech žijících bytostí v Tibetu. Na bílou horou se rozprostírá tmavěmodré nebe, které je lemováno šesti červenými pásy. Tato kombinace připomíná nepřetržitou ochranu duchovního i světského života černými a červenými buddhistickými ochránci. Šest červených pásů zastupuje také šest původních kmenů - Se, Mu, Dong, Tong, Du a Ra, které žili na území dnešního Tibetu a jsou považovány za předky Tibeťanů. Žlutý lem na obvodu vlajky představuje čisté zlato jako symbol Buddhova učení, zářící do všech světových stran.

Životopis

Duchovní a světský vůdce Tibetu, Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho, se narodil ve vesnici Tagccher v Amdu, v severním Tibetu v chudé rolnické rodině 6. července 1935. Když mu byly dva roky, byl rozpoznán jako reinkarnace posledního třináctého dalajlamy. Přesně bylo předpověděno místo, kde se budoucí dalajlama narodí, a jeho vyhledání a označení probíhalo tradičním způsobem.

V roce 1939 byl přiveden do Lhasy, kde byl o rok později prohlášen hlavou tibetských buddhistů. Začal se vzdělávat v palácích Potala a Norbulingka pod vedením svého hlavního učitele, bývalého opata kláštera Gjüto Ling Rinpočheho a mladšího učitele z kláštera Sera Dže, učence Thičhang Rinpočheho. Začal obvyklým způsobem výuky – logikou, prádžňapáramitami, abdidharmou a vinajou spolu s historií, poezií, astrologií a později s rozsáhlými studiemi tanter. Také významný učenec lama Tändzin Gjalcchän měl vliv na jeho výchovu. Dalajlama získal hodnost lharampa geše ve věku čtyřiadvaceti let. Ještě před dosažením dvaceti let se začal učit anglicky.

Ve věku šestnácti let musel dočasně převzít plnou světskou i duchovní odpovědnost, vyplývající z jeho funkce dalajlamy, vlivem problémů, které vznikly v Tibetu s postupující čínskou okupací. Na pozvání Mao Ce-tunga navštívil Čínu v roce 1954. Mezi tibetským národem a čínskou armádou však nebyla možná žádná dohoda. Sedm dní po občanském povstání proti Číňanům, 17. března 1959, dalajlama opustil Lhasu. Bylo mu poskytnuto útočiště v Indii, kde až dodnes zůstává v exilu v malém městečku Dharamshala na severu země. Více než sto tisíc jeho krajanů bylo ochotno následovat ho do exilu, většina z nich se usadila v Indii a Nepálu. V Indii zůstává dalajlama duchovním vůdcem tibetského národa a oficiálním představitelem jeho vlády v exilu.

V roce 1959 zahájil kampaň za mírový návrat tibetské nezávislosti, činnost, za kterou byl vyznamenán Nobelovou cenou v roce 1989. Jeho aktivity jsou velice široké: výuka, zasvěcení a přednášky o buddhistických textech pro četné posluchače v Bodhgáji, Dharamsale a různých jiných místech v Indii. Při svých cestách, které často koná po celém světě, přednáší o buddhismu a světovém míru. Velmi intenzivně studoval učení všech čtyř tradičních škol tibetského buddhismu a obdržel přitom od jejich hlavních učenců a udržovatelů linie znalosti a zasvěcení.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.