Sdílení Susila

Stránky o léčení duše i těla, miminkách a kojení

TČM

Východní medicína je založena na existenci vitální energie čchi ,která tvoří hmotu i ducha, která je přítomna ve všem. Proudí tělem vnitřními a vnějšími drahami – meridiány.
Čínská filosofie a také medicína vycházejí z principu jinjang, tj. z principu protikladů, které musí být v rovnováze, aby vládla harmonie. Harmonie těla, ducha, světa….
Pokud jeden z principů převáží, vzniká problém.

Dalším základním prvkem Tradiční čínské medicíny je teorie pěti elementů: dřeva, ohně, země, kovu a vody.
Každému elementu (prvku) je přiřazeno roční období, tělní orgán, smysl, chuť, emoce apod.
Posouzení vzájemných vztahů jednotlivých prvků (a tedy orgánů) spolu s vnějšími vlivy (počasí, strava apod.) tvoří základ diagnózy a následné léčby

Období pěti prvků

období dřeva:  5.února-4.dubna

období ohně:    5.května-6.července

období kovu:    7.srpna-7.října

období vody:    7.listopadu-6.ledna

 

Meziobdobí země: 5.dubna-4.května

                             7.července-6.srpna

                             8.října-6.listopad

                             7.ledna-4.února

Děkuji svým učitelům-Lídě Krejčů,Vlastě Husárové,knihám pana Jonáše,paní Evy Joachimové .Děkuji čínským lékařům a všem,kteří si tuto úžasnou vědu předávají z generace na generaci.

Období dřeva

Jaro,ráno,číslo 3a 8

Energie-vítr

Smysly-zrak

Energie větru je nezbytně nutná k pohybu,libovolný začátek děje,všechny nemoci začínají ve stadiu větru.

Vítr odpovídá pohybovému aparátu-šlachy

Životní cyklus-rození

Emoce-hněv

Lekavost,záškuby,chůze,vykročení

Mentální charakteristika-originalita

Směr-východ,jihovýchod

Barva-zelená,modrozelená,tyrkysová

Chuť-kyselá

Hun-nadvědomí

Vstup nemoci-šíje

Vizitka nemoci-šlachy

Funkce-pronikat do okolí,rozšiřovat se

Vlastnost-může se ohýbat,napřimovat

Puls-napjatý

Tělesná forma-podlouhlá

Přirozenost-teplá

Vítr-přemísťuje

Fáze změn-rození,početí

Energie-vzestupná

Klouby-veškeré pohyby

Játra,žlučník,oči,slzy,šlachy

3.zub-horní čelist-žlučník,dolní čelist-játra

Levá tvář,levá dolní končetina,levé tříslo,levé stehno,kyčel,rameno

***ČCHI se koncentruje v hlavě,vniká do jater,vychází očima

Nemoc ve stadiu větru probíhá bez symptomů,rychlý rozvoj.

Vítr ovládá vlhkost a je ovládán suchem.

V cyklu rození je vítr rozen chladem a rodí teplo.

Období větru-od narození asi do 10let

Orgán dřeva jin-játra,jang-žlučník

Porucha jater-oční potíže-slzení,záněty,svědění očí

Příčina zánětu očí-přebytek jangu v játrech

Svalové přetažení,lámavost nehtů,příznaky nedostatečnosti krve

Špatný průchod čchi meridiánem žlučníku se projevuje v oblasti boků,dolní části zad a pánve.Přílišné teplo žlučníku způsobuje ischias,problémy s kyčelními klouby,boční bolesti hlavy,migrénu.

Člověk s napjatými játry má málo volného prostoru,na všechny kdo ho o prostor chtějí oloupit reaguje podrážděně a vztekle.

Zlost způsobuje přebytek jangu v játrech nebo ve žlučníku a naopak-přebytek jangu v játrech  s sebou nese inklinaci k hněvu.

Bioklimatický faktor vítr poškozuje nejdříve oblast jater a žlučníku-klimatizace,prvan-strnulost šíje,bolesti hlavy,ztuhlý krk.

Kyselé potraviny jsou velmi příznivé,kyselé nás činí š´tastnými,protože zchladí játra.

Matka dřeva-orgány vody-ledviny

Dřevo rodí oheň

Kov ovládá dřevo,dřevo ovládá zemi

Potraviny-plody jara,pšence,ječmen,slepice

 

Období ohně-teplo+žár

Léto,poledne,číslo 2 a 7

Energie-horko

Smysly-řeč

Teplo-je agresivní a vládne množstvím jang,předměty se nahřívají a rozšiřují.

Odpovídá krevnímu systému

Životní cyklus-růst

Emoce-radost,smích,žvanění,pozornost,úzkostlivost,běh,vidění

Mentální charakteristika-žádostivost,přání

Směr-jih

barva-červená

Chuť-hořká

Shen-duch,myšlení

Vstup nemoci-hruď

Vizitka nemoci-cévy

Tělesná forma zaostřená

Přirozenost horká

Vlastnost-je horký a šlehá nahoru

Funkce-ohřívat a vysušovat

Energie-velmi aktivní

Puls-plný

Teplo jako energie ohně dává nadšení,vřelost,rozhodnost,statečnost,agresivita,touha po dobrodružství a změně,překotnost,samolibost,panovačnost.

Na úrovni fyzického těla dochází k tvoření a využívání tepla,může dojít k rozvinutí zánětlivých procesů,krvácení,horečkám.

Nemos ve stadiu tepla-periodické zvýšení teploty,nevelká krvácení.

Teolo ovládá sucho a je ovládáno chladem.

V cyklu rození je teplo rozeno větrem a rodí žár.

Srdce,tenké střevo,páteř,mícha,štítná žláza,děloha,krev,cévy,krevní tlak,4.zub,prostata,mléčná žláza,čelo,jazych,čich,ucho,sluch,řeč,nervový systém,levá horní končetina,levé předloktí,holeň,loketní a kolenní kloub.

***ČCHI jihu vniká do srdce a vychází ušima,její esence se uchovává v srdci a je vládcem vnitřních orgánů.

Období tepla-mezi 11-20lety

Nedostatečný oheň-smích,žvanění,úzkostlivost,červená barva,komedie,rozhlas,svíčka,plyšáci,teplo,teplé nápoje,hořká chuť...

Nadměrný oheň tlumí černá barva,napětí,strach v thillerech,meditační hudba,bicí,zvony,literatura faktu,pozor na přebytek masa,krevi v počítačových hrách,filmech apod.

Orgán ohně jin-srdce,jang-tenké střevo

 

 

 

Žár

Žár je másledující energie v cyklu rození,nejvyšší bod projevu jangu,kdy se vše živé plně formuje.Když se teplo dlouho zvyšuje,vzniká žár.Dosažení zralosti v životním cyklu.Teplo je základním projevem ohně,kdežto v žáru už se rodí vlhko.

Léto,nervový systém

Životní cyklus-zralost

Emoce-štěstí,euforie

Mentální chrakteristika-ambice

Směr-jih

Barva-oranžová

Chuť-hořká

Při napadení žárem vzniká pocit horka,silné pocení,žízeň,zvyšuje se tlak,hromadí plyny,pocit tlaku,rozšiřování,diskomfortu,lenost.Vede to kr ztrátě vůle,euforie potlačuje smutek.

Nemoc ve stadiu žáru-rozpínání v místě,onemocnění,krvácení,metastazování

Žár ovládá sucho a je ovládán chladem

V cyklu rození je žár rozen teplem a rodí vlhko

Orgán jin-perikard,jang-tři zářiče-odpovídá za energetiku jedince

Meridiány perikardu a třech zářičů harmonizují funkce pravé a levé části těla a odpovídajíza vzájemnou komunikaci mezi orány

Období žáru-asi mezi 20-30lety,fyzické tělo dosahuje plného rozkvětu,začínají se realizovat přání,člověk může dosáhnout harmonie a štěstí.

 

Období Země

Babí léto,odpoledne,číslo 5 a 10

Energie-vlhko

Smysly-chuť

Roční období-období deštů

Lymfa,tuková tkáň

Životní cyklus-prokvétání

Emoce-znepokojení,přemítání,nerozhodnost,nedůvěra,vzlykání,sezení

Mentální charakteristika-poznání

Směr-střed

Barva-žlutá

Chuť-sladká

Zralost

Vizitka nemoci-maso

Vstup nemoci-páteř,hřbet

Tělesná forma-oblá

Přirozenost-zapařovat se

Vlastnost-plodí a pěstuje

Funkce-rozhojňovat a rozmnožovat se

Vlhko-zvhčuje

Fáze změn-změna,dospění

Slezina,ústa,rty,prsa,svaly,lymfa,žaludek,horní a dolní víčko,trup,břišní dutina,nos,pravá polovina hlavy,5.zub,pravá ruka a noha,lymfatický systém

 

***čchi vniká do sleziny a vychází ústy,esence je uchovávána ve slezině,nemoci jí zapříčiněné se objevují na kořeni jazyka.Nemoci vyvolané jejím dlouhodobým působeném se poznají na masu-svalstvu

 

Energie sestupná

Puls mírný

 

Dává předvídavost,řídící schopnosti,objektivnost,seriozní a metodická podnikavost,zodpovědnost,disciplína,konzervativnost,realismus,nerozhodnost,skromnost,obětavost,poslušnost.

 

Když vznikne v organismu přebytek vlhka,začíná se projevovat pocením,průjmem,mokrem,slzotokem,krvácením apod.vzniká pocit těžkosti,touha nehýbat se,sedět nebo ležet.tělo otéká,přibývá nadbytečné tukové tkáně.v organismu je lehce vidět nadbytek kapalin ve všech systémech.Ve stadiu vlhka se objevuje tupá bolest.V obdobídešťů roste plíseň a začíná zahnívání,protože není dostatek energie větru,takže mohou vznikat narušení v různých částech lidského těla.

 

Na emocionální úrovni vede nadbytečné vlhko k tomu,že jsou lidé znepokojeni a stále přemítají,mentální a duchovní aktivita dostihuje svého vrcholu.

 

Nemoc ve stadiu vlhka-objevuje se pocit těžkosti,tupé bolesti,krvácení,metastazování.

 

Vlhko ovládá chlad,tak jako voda postupně rozpouští led,a je ovládáno  větrem.

V cyklu rození je vlhko rozeno teplem a rodí sucho.

 

 

Období země je asi mezi 31-40lety,v našich životních podmínkách můžeme očekávat počátek tohoto období kolem 40.roku.

 

V lidském těle je energie jin vlhka svázána se slezinou a pankreatem,jang vlhka se žaludkem.

 

Síla země je silou matky.nemá obdoby když chrání svá mláďata,je slabá když obhajuje sama sebe.je to síla dozrávání,nemá ráda změnu,zajišťuje stabilitu.Ale běda,když se chce mládě osamostatnit-vynaloží všechny prostředky,aby si ho udržela..Síla země je silou středu,ani jinovou ani jangovou,obsahuje polovinu jinu a polovinu jangu.Může se chovat aktivně-jangově i pasivně.jinově.

 

Zablokování energie země může vést až k rakovině.,neadekvátní reakce našeho organismu na tuto blokádu.

 

Země ovládá vodu a POKUD JE ZEMĚ PŘÍLIŠ,MŮŽE NEGATIVNĚ PŮSOBIT NA MING MEN,KTERÝ NEJVÍCE POŠKOZUJÍ STRESY,SPĚCH,NEVYVÁŽENÁ STRAVA,NEPRAVIDELNÁ ŽIVOTOSPRÁVA. 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI ZABLOKOVÁNÍ ENERGIE ZEMĚ.

-ŽIVOTOSPRÁVA A ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTU-VIZ MING MEN

-CVIČENÍ TAI-ČI

-PŘIJÍMÁNÍ NEPŘÍJEMNÝCH PROBLÉMŮ JAKO SOUČÁST ŽIVOTA

-POZITIVNÍ PŘÍSTUP K ŽIVOTU

-PŘEDCHÁZENÍ ZBYTKOVÉHO CHLADU V ORGANISMU-STRESY,DEPRESE,PŘEDCHÁZENÍ NEMOCÍ,FANATICKÉ SNIŽOVÁNÍ TEPLOTY

-SLEDOVÁNÍ OSOB S ASTROTYPEM ZEMĚ

-BYLINKY,.ENERGY

 

ZPĚV PROTI ZÁDUMČIVOSTI A PŘEMÍTÁNÍ 

K ZEMI PATŘÍ MYŠLENÍ DOKOLA,VZLYKÁNÍ,SEZENÍ

 

ORGÁNY JIN-SLEZINA+SLINIVKA A JEJICH SPOLEČNÝ MERIDIÁN,MAJÍ ZA ÚKOL ABSTRAHOVAT ČCHI Z POTRAVY A PŘETVOŘIT JI NA POSTNATÁLNÍ ČCHI.sLEZINA JE VLÁDKYNÍ ŠŤÁV,ZODPOVÍDÁ ZA VÝŽIVU A ZVLČOVÁNÍ TKÁNÍ A SVALŮ A ZA ROZVOD TĚLNÍCH TEKUTIN.

 

NEDOSTATEČNOST ČCHI VE SLEZINĚ-SNADNO SE TVOŘÍCÍ MODŘINY,CELULITIDA.NEODOLATELNÁ CHUT NA SLADKÉ.STUDENÉ RUCE,BLEDOST OBLIČEJE-NEDOSTATEK ČCHI ZPOMALUJE OBĚH KRVE,PERIFERIE NENÍ DOSTATEČNĚ PROKRVOVÁNA.tUKOVÉ POLŠTÁŘE NABOCÍCH,STEHNECH,ZADEČKU,NADVÁHA ZPŮSOBEBÁ NEDOSTATEČNÝM JENGEM SLEZINY,KDY SE ZPOMALUJE LÁTKOVÁ VÝMĚNA A DOCHÁZÍ K ZADRŽOVÁNÍ VODY.

KAŠOVITÁ STOLICE,ZAŽÍVACÍ ÚSTROJÍ JE SLABÉ,PŘIPOJUJE SE NECHUTENSTVÍ,NADÝMÁNÍ A POCIT NASYCENÍ.

pOKUD SE PŘES DEN ZPOTÍME BEZ TĚLESNÉ NÁMAHY,ZNAMENÁ TIO,ŽE DOCHÁZÍ K OSLABENÍ ČCHI A HORNÍHO OHŘÍVAČE(PLIC).

POKRAČUJE-LI PROCES OCHLAZOVÁNÍ I NADÁLE,STÁVÁ SE Z NEDOSTATKU ČCHI VE SLEZINĚ NEDOSTATEK JANGU,STAV CHLADU.STOLICE JE VODNATÁ,VYLUČOVÁNÍ ČASTĚJŠÍ,neboť NEDOSTATEK ČCHI POSTIHL DALŠÍ ORGÁNY.VYSKYTUJÍ SE BOLESTI BŘICHA A OSLABENÍ VAZIVA,COŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÝHŘEZ DĚLOHY.

DŮSLEDKEM CHRONICKÉHO NEDOSTATKU ČCHI VE SLEZINĚ JE ČASTO KREVNÍ NEDOSTATEČNOST DOPROVÁZENÁ ŠEROSLEPOSTÍ A CITLIVOSTÍ NA SVĚTLO,BRNĚNÍ KONČETIN A EMOČNÍ ZRANITELNOSTÍ.MOHOU SE OBJEVITMŽITKY PŘED OČIMA A PORUCHY SPÁNKU,NEBOŤ ZÁKLADEM PRO TVORBU KRVE JE POSTNATÁLNÍ ČCHI.

POKUD JÍ ČLOVĚK MNOHO SYROVÉ STRAVY,STUDENÉHO OVOCE A BÍLÉHO CUKRU DOCHÁZÍ K OSLABENÍ JANGU SPODNÍHO OHŘÍVAČE,K NEDOSTATKU JANGU LEDVIN.PŘIDRUŽUJÍ SE STUDENÉ NOHY,KOLENA,BOKY,ZADEČEK.PO DLOUHÉM LEŽENÍ VZNIKAJÍ BOLESTI ZAD KTERÉ POHYBEM USTUPUJÍ.MOČENÍ V NOCI.CELKOVÝ STAV LZE POPSAT JAKO VYČERPÁNÍ A SMUTEK.

 

ORGÁN JANG-ŽALUDEK

 

JAKÝKOLI NEDOSTatEK V OBLASTI SLEZINY A ŽALUDKU SE PROJEVÍ CHUTÍ NA SLADKÉ.

 

OBDOBÍ KOVU

 

PODZIM,VEČER

 

ČÍSLO 4,9

ENERGIE-SUCHO

smysly-čich

DOKONČUJE ODSTRANĚNÍ TEPLA A ŽÁRU,PŘINÁŠÍ S SEBOU PROCHLÁDÁNÍ.POHYB UMDLÉVÁ A VŠE SE ZAČÍNÁ SOUŽIT A SESYCHAT.NA PODZIM VZNIKÁ ŘÍDCE VÍTR,KOV OVLÁDÁ DŘEVO.

ROČNÍ OBDOBÍ-OBDOBÍ SUCHA

KŮŽE,VLASY

ŽIVOTNÍ CYKLUS-UVADÁNÍ

EMOCE-SMUTEK,PLÁČ,ŽAL,DEPRESE,LEŽENÍ,MLUVENÍ

PODVĚDOMÍ

MENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKA-VŮLE

SMĚR-ZÁPAD A SEVEROZÁPAD

BARVA-BÍLÁ

CHUŤ-OSTRÁ,PIKANTNÍ

VIZITKA NEMOCI-POKOŽKA,CHLUPY

VSTUP NEMOCI-RAMENA

TĚLESNÁ FORMA-HRANATÁ

PŘIROZENOST-ČIRÁ

VLASTNOST-PODLÉHÁ ZMĚNÁM A DÁ SE FORMOVAT

FUNKCE-SVÍRAT,STAHOVAT

SUCHO-DEHYDRUJE

FÁZE ZMĚN-DOZRÁNÍ

ENERGIE-ZHUTŇUJÍCÍ

PULS-TĚKAVÝ

 

PLÍCE,NOS,DECH,HLEN,TLUSTÉ STŘEVO,POKOŽKA,OCHLUPENÍ,SLIZNICE,NADLEDVINKY,IMUNITNÍ SYSTÉM,DOTEKOVÁ CITLIVOST,MLÉČNÁ ŽLÁZA,PRAVÁ TVÁŘ,HLAS,6.ZUB

 

 

***ČCHI VNIKÁ DO PLIC A VYCHÁZÍ NOSEM,ESENCE JE UCHOVÁVÁNA V PLICÍCH A ZPŮSOBUJE NEMOCI,KTERÉ SE PROJEVUJÍ NA ZÁDECH,NEMOCI JÍ ZPŮSOBENÉ SE PROJEVUJÍ NA POKOŽCE A OCHLUPENÍ.

 

KDYŽ JE V ORGANISMU PŘEBYTEK SUCHA-HRUBÁ A SUCHÁ KŮŽE,SKLEROTIZACE,ZTENČENÍ,ZTRÁTA ROVNOVÁHY,MENOPAUZA,VRÁSKY,ŠEDIVĚNÍ VLASŮ.OSTRÉ BOLESTI NEURALGICKÉHO CHARAKTERU,SNÍŽENÍ FUNKCÍ A ZMENŠOVÁNÍ ORGÁNŮ,OBJEVENÍ SE JIZEV,SKLEROTICKÉ PROCESY.

 

NEMOC VE STADIU SUCHA-SILNÉ PERIODICKÉ BOLESTI,SNÍŽENÍ VÁHY.

 

SUCHO OVLÁDÁ VÍTR A JE OVLÁDÁNO TEPLEM A ŽÁREM.

 

V CYKLU ROZENÍ JE SUCHO ROZENO VLHKEM A RODÍ CHLAD.

 

SUCHO-JIN-DLOUHODOBÉ,PŘEDVÍDATELNÉ,SEZONNÍ

SUCHO JANG-SILNÉ,NEOČEKÁVANÉ,KRÁTKODOBÉ

 

OBDOBÍ SUCHA-MEZI 41-50LETY,V NAŠICH ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH PRAVDĚPODOBNĚ POSUNEME ZAČÁTEK PO 50.ROCE VĚKU.

 

 

oRGÁN JIN-PLÍCE-VYLUČOVÁNÍ POTU,MNOŽSTVÍ VLHKOSTI,AKTIVOVÁNÍ IMUNITNÍ ENERGIE.nEHODY NENÍ NÁHODA,ALE PŘÍMÝ DŮSLEDEK SLABÉ IMUNITNÍ ČCHI.

 

ORGÁN JANG-TLUSTÉ STŘEVO-CO NEVYLOUČÍ STŘEVO,VYLOUČÍ PLÍCE

 

JE-LI ČLOVĚK EMOČNĚ ZATÍŽEN,TRPÍ STRACHEM ČI SMUTKEM,DÝCHÁNÍ JE SLABÉ A HORNÍ POLOVINA TĚLA SVĚŠENÁ.sMUTEK VEDE K OSLABENÍ ČCHI PLIC,ÚSTRKY A NESPRAVEDLNOST VEDOU K POTLAČOVANÉMU HNĚVU.

 

SUCHOST POŠKOZUJE ZEJMÉNA PLÍCE A TLUSTÉ STŘEVO.

 

OSTRÁ CHUŤ OTEVÍRÁ POVRCH TĚLA,OVLIVŇUJE POHYB ČCHI SMĚREM VEN,PROSTUPUJE TĚLEM A UVOLŇUJE STAGNACE.

 

jSOU-LI PLÍCE PŘÍLIŠ VLHKÉ,POMÁHÁ HOŘKÁ TEPLÁ CHUŤ.PŘEMÍRA HOŘKÉ A TEPLÉ CHUTI VEDE K SUCHOSTI PLIC,COŽ JE JEDNA Z PŘÍČIN RAKOVINY PLIC  kožních nemocí.

 

Období vody

 

zima,noc

číslo 1,6

smysly-sluch

energie-chlad

prochládání a sucho postupně ustupují chladu,tendence ke smršťování,zimní spánek,smrt a sen.

roční období-období chladu,zima

kostra

životní cyklus-stáří a smrt

emoce-strach,sténání,obavy,třas,lkaní,naříkání,stání

mentální charakteristika-moudrost

směr-sever

barva-černá

chuť-slaná

vizitka nemoci-kosti

vstup nemoci-kříž

tělesná forma-plochá

přirozenost-studená

vlastnost-vlhká,prosakuje směrem dolů

funkce-svlažovat

chlad-zpevňuje,stahuje

fáze změn-uschování,konzervování

energie-zkapalňující

puls-hluboký

ledviny,uši,kosti,kostní dřeň,sliny,močový měchýř,vlasy,vaječníky,varlata,prostata,reprodukční systém,podbradek,všechny zuby,kvalita moče a stolice,pravá dk a tříslo,rameno,stehno,ramenní a kyčelní kloub

 

***čchi vniká do ledvin a vychází přes dva jinové otvory,esence je uchovávána v ledvinách,nemoci jí zapříčiněné se poznají na úponech svalů na kostech,nemoci vyvolané jejím dlouhodobým působením se poznají na kostech.

 

nemoc ve stadiu chladu-nepřetržitá bolest,kachexie

 

poslední stadium libovolného onemocnění jako jsou rakovina,jizvy,skleroza jsou svázána s energií chladu.symptomy-tvrdost,snížení teploty,nepřetržitá bolest,paralýza,ztráta řeči,ztráta pocitů,silné křeče,slabost,snivost,ztráta soudnosti,paměti,zraku apod.

 

období chladu asi mezi 51-60lety,v našich podmínkách můžeme uvažovat na počátek tohoto období až po 60.roce věku

 

Energie chladu s sebou přináší moudrost,člověk jedná opatrněji,promyšleněji,má málo přání,začíná se objevovat strach ze smrti.

 

orgán jin-ledviny-kontrolují centrální nervový systém,uši,vlasy,mozek při oslabení jangu ledvin člověk pociťuje chlad v nohou,kolem boků,zadeček.Ráno se objevují bolesti zad,časté močení v noci,neplodnost,neschopnost početí.celková slabost,agresivita či deprese.

 

je-li oheň ledvin slabý,není slezina,žaludek a plíce dostatečně ohřívány,vzniká chlad a nedostatek čchi.

 

mezi ledvinami-prenatální čchi.

 

veškeré nedoléčené nemoci se usazují v ledvinách.

 

Orgán jang-močový měchýř .vylučovací funkce močového měchýře závisí na zdravé funkci ledvin.Výjimku tvoří jen zánět moč.měchýře způsobený ohněm srdce.

 

strach způsobený slabostí jangu ledvin a strach,že se nám všechna vyslaná zloba vrátí.

úzkostlivost má základ v celkové oslabenosti a vyčerpání organismu.silný jang ledvin nám dává vůli a odvahu vzít život do vlastních rukou a poprat se s překážkami.

zbavit se zodpovědnosti a tzv.stáhnout ocas je návykové chování způsobené slabým jangem ledvin.

druhá forma strachu má základ v hněvu.připustíme-li aby nás neustále přemáhal hněv,zloba,závist,averze,pak se v oblasti žaludku rozvine horko.člověk zažívá stav vyhoření a prázdnoty.uvědomit si,že existuje více pohledů na věc.

 

Prvek

Horké

Teplé

Neutrální

Osvěžující

Studené

 

Dřevo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kyselé, vede dovnitř a dolů, uchovává šťávy

 

obilí: zelené zrno; 
ovoce: granátové jablko, švestka(č) 
maso: slepice; 
bylinky/koření: ocet, petržel; 
nápoje: třešňová šťáva

obilí: bulgur, kuskus, špalda; 
ovoce: ostružina, malina; 
ostatní: kvasnice; 
nápoje: šípkový čaj;

obilí: pšenice 
zelenina: výhonky alfalfa, výhonky luštěnin, řeřicha, kyselé zelí, výhonky sóji; 

ovoce: kyselé jablko, rybíz, jahoda, brusinka, kyselá třešeň, mandarinka, pomeranč, angrešt, borůvka 

maso: kachna 

mléčné výrobky: tvaroh, sražené mléko, čerstvý sýr, kefír, kyselé mléko, kyselá smetana 
nápoje: chlebový nápoj, šampaňské, ibiškový čaj, slézový čaj, meduňkový čaj, sekt, bílé víno, pšeničné pivo

obilí: pšeničné klíčky, pšeničné výhonky; 
zelenina/saláty: výhonky fazole, mungo, šťovík, rajče; 

ovoce: ananas, kiwi, rebarbora, citron; 

mléčné výrobky: jogurt

 

Oheň

 
 
 
 
 
 
 
 
 

hořký, vede dolů, povzbuzuje transformaci

maso: beran, jehně, ovce, koza, všechny druhy grilovaného masa; 
nápoje: hořký likér, koňak, svařené víno

zelenina: růžičková kapusta; 
mléčné výrobky: ovčí sýr, kozí sýr, kozí mléko 
bylinky/koření: bazalka (č), saturejka (č), kakao, kurkuma, mák, oregano (č), červená paprika, majoránka (č), tymián (č), jalovec; 
nápoje: obilná káva, káva, červené víno

obilí: amarant, quinoa, žito; 
zelenina/saláty: kopřiva, ledový salát, endivie, polní salát, červená řepa; 
nápoje: čaj bancha, pu-er, tuo-cha, černý čaj obecně;

obilí: pohanka 
zelenina/saláty: artyčoky, čekanka, hlávkový salát, pampeliška, pastinák, radischio, brukev; 
ovoce: bezinky, grapefruit, kdoule 
nápoje: staré pivo, zelený čaj, plzeňské, horká voda

 

 

Země

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sladká, rozprostřená do všech směrů, vyživuje a zvlhčuje

 

obilí: sladká rýže; 
zelenina: fenikl, dýně, hokkaido, sladké brambory, smažená cibule; 
ovoce: meruňka (č/s), sladká třešeň, broskev, rozinka, korintka, sultánka; 
pokrmové oleje: olej
z dýňových jader, řepkový a sojový olej; 
koření: skořice; 
ořechy: burský, kokosový, vlašský, piniová jádra; 
ostatní: jedlý kaštan, kokosové mléko; 
nápoje: feniklový čaj, portské, medovina, likér

obilí: proso, polenta, kukuřičný klas; 
zelenina: zelené fazole, hrášek (č), dýně, mrkev, brambor, kedluben, červené zelí, tuřín, bílé zelí, kapusta kadeřavá; 
ovoce: datle (s), fíky (č/s), švestka (s); 
maso: hovězí; 
mléčné výrobky: máslo, kravské mléko; 
koření: šafrán, vanilka; 
sladidla: med, slad (všechny druhy), melasa, třtinový cukr; 
ořechy/semena: lístkový ořech, dýňové jádro, mandle, pistácie, sezam, slunečnicové jádro; 
ostatní: hlíva ústřičná, vejce, houba shiitake, lesní houba; 
nápoje: lékořicový čaj, šťáva
z červených a bílých hroznů

obilí: ječmen; 
zelenina: lilek, květák, brokolice,
čínské zelí, chřest, mangold, paprika, špenát, černý kořen, celer - hlíza, nať, cuketa; 
ovoce: sladké jablko, banán, hruška, hrozny červené/bílé; 
sojové výrobky: sojové mléko, tofu; 
mléčné výrobky: sladká smetana; 
pokrmové oleje: lněný olej, olivový olej, sezamový olej, slunečnicový olej, olej
z pšeničných klíčků; 
byliny: estragon (č); 
sladidla: sirup (všechny druhy); 
ořechy: kešu ořechy; 
ostatní: avokádo, žampion; 
nápoje: jablečná a hrušková šťáva, čaj
z kukuřičných vlasů, čaj z pomerančového vlasu

zelenina: salátová okurka; 
ovoce: žlutý meloun, kaki, mango, papája, červený meloun

 

Kov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ostrý, vede vzhůru a ven, uvolňuje stagnaci

maso: jelen; 
mléčné výrobky: plísňový sýr; 
koření: kayenský pepř, lusky a prášek chili, kari, zázvor (s), česnek, pepř, nové koření; 
nápoje: vysokoprocentní alkohol, yogi čaj

obilí: oves; 
zelenina: jarní cibulka, pórek, křen, syrová cibule; 
maso: bažant, koroptev, srnec, diviký zajíc, divoké prase; 
nápoje: rýžové víno (saké); 
bylinky/koření: anýz, bazalka (s), pelyněk (s), saturejka (s), estragon (s), zázvor (č), kardamon, muškát, koriandr (č), kmín, masala, bobkový list, majoránka (s/č), hřebíček, oregáno (s), tymián (s), rozmarýn (s), pažitka (s/č), hořčice, lékořice (s/č), semena koriandru, kopr (s/č)

obilí: rýže; 
zelenina: černá řeřicha; 
maso: husa, krůta, divoký králík, křepelka

zelenina: řeřicha, ředkvička, výhonky ředkvičky, bílá ředkev; 
maso: králík; 
bylinky: šalvěj; 
nápoje: mátový čaj

 

 

Voda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slaná, vede do hloubky, zpevňuje kosti, uvlňuje stagnaci

Značky: 
č - čerstvý 
s - sušený

maso/uzeniny: salám, šunka - syrová, vařená, maso - uzené, nakládané, nasolené a sušené; 
mléčné výrobky: parmezán; 
ryby: úhoř, garnely (garnáty, krevety často označované jako krabi), humr, treska, langusta, sardel, platýz, tuňnák, ryby - všechny uzené druhy

luštěniny: fazole aduki, hrášek (s), čočka, bob obecný, sojové boby (žluté, černé); 
ryby: okoun, pstruh, platýz, kapr, losos; 
maso: vepřové; 
ostatní: miso

luštěniny: hrách, fazole mungo; 
plody moře: ústřice, sépie; 
ostatní: houba mu-er, olivy, švestka umeboši

mořské řasy: hijiki, kombu, nori, wakame; 
plody moře: kaviár, krabi (živičichové mající kulatý krunýř a klepeta), rak, slávka jedlá; 
koření: sůl, sojová omáčka (tamari, shoyu); 
ostatní: agar-agar; 
nápoje: minerální voda, studená voda

 
 
 

Mezi jednotlivými ročními obdobími zůstává cca 18 nezařazených dní. Jedná se o tzv. DOJO. V těchto dnech vládne element Země (slezina, žaludek) a harmonicky převádí jedno roční období do druhého. Toto období je neobyčejně vhodné k posílení sleziny a žaludku. Nejlepšími pomocníky budou potraviny elementu země a sladká a žlutá uhlohydrátová jídla.

Orgánové hodiny dle Tradiční čínské medicíny

Organismus člověka podléhá mnoha rytmům, dennímu rytmu, měsíčnímu rytmu, hodinovému rytmu, ročnímu rytmu ...i daleko delším...Každý orgán má svou dobu maximální činnosti a za dvanáct hodin nato dobu minimální činnosti. Rytmické kolísání činnosti jednotlivých orgánů se projevuje v průběhu dne v hodnotách tělesné teploty, v dechu, v elektrolytickém a enzymatickém hospodářství, v tepu, v koncentraci hormonů, v tvorbě krvinek či hladině červeného krevního barviva, nepochybně i v kolísání fyzické a psychické výkonnosti.

23. - 1. hodina
Začíná pracovat žlučník. Ti, kdo mají s tímto orgánem potíže, se obvykle v tuto dobu budí anebo nemohou spát.Naopak minimum činnosti vykazuje srdce.

1. – 3. hodina
Aktivují se játra. V této době nastává útlum (nejnižší okysličení mozku), proto je třeba dávat pozor, např. při cestování. V tuto dobu se rovněž budí žlučníkáři, protože játra a žlučník jsou párové orgány. Nedoporučuje se pít alkohol, kouřit, používat tuky, kávu.Minimum činnsti-tenké střevo.

3. – 5. hodina
V činnosti jsou plíce, proto se obvykle v tuto dobu budí kuřáci, astmatici, nemocní na průdušky, rýmu a se záněty cest dýchacích. V této době také člověk pociťuje největší strach a úzkost. Každá maličkost nabývá obrovského významu.Minumum činnosti močový měchýř.

5. – 7. hodina
V největší činnosti je tlusté střevo. Je dobré si navyknout v tuto dobu na vyprazdňování. Vyhnout se stresu a spěchu. Probouzení je potřebné postupně, neboť nemocní lidé se právě cítí v tuto dobu velmi špatně. Pít hodně čaje.Minimum činnosti-ledviny.

7. – 9. hodina
Dostává se do činnosti žaludek. Velmi důležité je v tuto dobu konzumovat vitamíny. Tělo potřebuje být v teple. V tuto dobu proto není vhodná studená sprcha nebo koupel.Minimum činnosti obal srdce.

9. – 11. hodina
V tuto dobu je v činnosti slinivka břišní a slezina. V této době nepožívat alkohol! Je dobré ovoce, med (je to jediná denní doba, kdy je tělo schopno strávit sladkosti). Vyhýbat se přílišné fyzické činnosti. Můžeme podávat vysoké duševní výkony. Kolem 11. hodiny nastává dopolední výkonnostní vrchol.Minimum činnosti vykazují tři ohřívače.

11. – 13. hodina
Doba aktivní činnosti srdce. Není dobré jej zatěžovat velkým množstvím potravy. Nastává mírný útlum. Pozor na úrazy! Dobrá je procházka nebo krátký spánek.Minimum je typické pro žlučník.

13. – 15. hodina
V největší činnosti je tenké střevo. V této době se snižuje citlivost zubů (vhodná doba na dentistický zákrok). Začíná se zvyšovat fyzická aktivita.Minimum-játra.

15. – 17. hodina
Nejvíce pracuje močový měchýř. Dobré je pít bylinkové čaje, sportovat. Trávicí systém je schopný přijmout vydatné jídlo. Aktivita stoupá a dosahuje druhého výkonnostního vrcholu.Minimum-plíce.

17. – 19. hodina
V činnosti jsou ledviny. Velmi potřebné je vyloučit vše, co jim škodí, tuky, cukr, sůl, limonády, chemikálie, káva, alkohol, chlad, stresy. Vydatně pít.Opakem nejvyšší činnosti je tlusté střevo.

19. – 21. hodina
Dostává se do činnosti obal srdce - krev. V této době člověk velmi dobře vnímá. Je to doba vhodná pro poslech hudby, divadelních her. V této době je nejúčinnější působení antibiotik a lze provádět natírání bolestivých míst.Minimum-žaludek.

21. – 23. hodina
Doba činnosti „tří ohřívačů“ (číňané lokalizují toto místo zhruba do oblasti žaludku). Je to doba, kdy se tělo připravuje na spánek. Nečinit nic pro aktivaci. Nikdy nekouřit. Také vynechat jídlo.Nejméně pracuje slinivka břišní.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.