Sdílení Susila

Stránky o léčení duše i těla, miminkách a kojení

SRT

Spiritual Response Therapy neboli SRT je pečlivý proces prozkoumání podvědomé mysli a duševních záznamů k odhalení a uvolnění skrytých bloků na zdraví, štěstí a duchovním růstu.

Metoda SRT vyhledává a čistí příčiny problému. Pomáhá člověku uvědomit si pravdu o podstatě problémů, vede ho k uvědomění si skutečných lidských hodnot a pomáhá očistit mysl od toho, čemu říkáme ego. Skutečnou příčinou našich problémů jsme my sami. Pokud tuto příčinu pochopíme a uvědomíme si její následek, jsme na nejlepší cestě zbavit se obojího. Přijmeme odpovědnost za svůj život, za jeho kvalitu a ryzost v přítomnosti i v budoucnosti. SRT pročišťuje vše, disharmonické programy, emoce, omezující myšlenky ve vztahu k minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Soustřeďuje se na předprogramované nemoci a sebedestrukční programy, které po SRT už neslouží jako pomoc k sebeuvědomování a mohou odeznít. Může pomoci vybavit si proč naše duše přišla do hmotného světa, jaké úkoly si stanovila a jaké vztahy vytváří s okolím. Co z minulosti brání naší duši prožívat radost, lásku a prosperitu v osobních, partnerských a mezilidských vztazích

 

Tato metoda vznikla v USA a jejím duchovním otcem je pan Robert Detzler. Je to  převratná metoda v alternativní medicíně při léčení zejména psychických problémů, problémů ve vztazích, stejně jako při odstraňování zdravotních potíží. Pracuje se s tzv. " záznamy duše", které systém identifikuje a čistí. Čištění probíhá prostřednictvím přeprogramování podvědomé mysli od negativních destrukčních programů k pozitivním a smysluplným programům směřování a prožívání vlastního života.

Tyto záznamy duše, které obsahují všechno, co duše prožila od stvoření až po přítomný okamžik (včetně nastavených programů týkajících se budoucnosti), v sobě nesou také všechny disharmonické programy včetně všech negativních emocí a omezujících myšlenek. Tyto podvědomé programy často nutí člověka myslet, cítit a jednat způsobem, který je v rozporu s jeho zájmy a brání mu, aby mohl zcela svobodně a plně prožít svůj život. Výsledkem těchto negativních programů jsou nejrůznější problémy a dokonce i duševní choroby.

Rovněž všechny fyzické choroby, vzniklé nahromaděním stresů, jsou materializovanou podobou negativních programů. Fakt, že SRT odstraní negativní bloky z podvědomí a všechny myšlenky a návyky bránící pravému uvědomování si reality znamená, že je člověku vymazána negativní informace, a tudíž může začít život s čistou myslí. Negativní informací se myslí zákonitost příčiny a následku, tedy to, že je člověk zodpovědný za svůj život, jeho kvalitu a budoucnost.

Oba kursy SRT jsem absolvovala  v roce 2005 u Pavla Kutičky a jsem mu velice vděčná za tuto zkušenost.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.