Sdílení Susila

Stránky o léčení duše i těla, miminkách a kojení

REIKI

Reiki je universální životní vesmírná energie

Reiki je technika energetického ošetření každé bytosti, která spouští léčebný a harmonizační proces v organismu

Ve fyzickém těle energie proudí skrze tzv. čakry, meridiány a nádí. Je také kolem něj v energetickém poli zvaném aura. Podmínkou zdravého fungováni organismu je rovnoměrný a volný pohyb životní energie(čchi).Narušení tohoto proudění zhoršuje zdravotní i psychický stav živé bytosti. Při ošetření Reiki universální moudrost  zhodnotí, kde je v organismu nedostatek energie nebo narušena rovnováha a prvotně tam nasměruje proud přenášené energie.

Současně příznivě ovlivňuje i možné emocionální bloky, jež brzdí přirozený tok Ki, a léčí je. Tímto způsobem čistí, uvolňuje a léčí energetické dráhy. Když proudí Ki přirozeně, energie a orgány dokončí vlastní léčebný proces- naše tělo se tak znovu vrací do stavu přirozené harmonie.

 Všechny nemoci jsou v podstatě projevem disharmonie v oblasti životní síly. Harmonie v oblasti životní energie se projevuje naopak elánem, zdravím, radostí ze života, pozitivním postojem k ostatním lidem i všemu vesmíru. Vše na světě i v celém vesmíru je prostoupeno, obklopeno životní energií.

Terapie Reiki pomáhá při uzdravení, harmonizaci i udržení optimálního zdravotního stavu, zlepšuje také i účinnost jiných druhů terapie. Terapii Reiki cítí klient jako báječné teplé záření, které protéká fyzickým tělem i kolem něj. Energie Reiki svými vyššími vibracemi, než má běžně člověk, pomáhá k rozvoji tzv. mimosmyslového vnímání, zvyšuje intuici.

Energie Reiki aktivuje přirozenou tělesnou schopnost léčit sebe sama. Měla by nám pomoci pochopit, že jsou to naše myšlenky, pocity, které určují náš zdravotní stav, náš život, naše okolí. Energie Reiki jde do hlubších úrovní osoby, kde má každá nemoc původ. Uvolňuje blokované energie, očišťuje tělo, mysl i emoce od toxinů a snaží se vytvořit stav rovnováhy. Reiki podporuje přirozenou schopnost buněk lidského těla obnovovat se k dokonalosti - tudíž tato metoda urychluje a povznáší všechny postupy klasické i alternativní medicíny Posiluje v nás i schopnost brát zodpovědnost za své zdraví, svůj život a pomáhá nám udělat nutné změny v postoji i životnímu stylu potřebnému ke šťastnějšímu, plno-hodnotnějšímu a zdravějšímu životu.

Do REIKI mne před lety zasvětil mistr Boris Tichanovský...děkuji!!!

http://www.tibetska-medicina.cz/strana.php?strana=kurzy&podstrana=boris

Právě dnes se nehněvej.
Právě dnes si nedělej starosti.
Cti své rodiče, učitele a starší.
Na své živobytí si vydělávej čestným způsobem.
Buď vděčný za všechna požehnání.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.