Sdílení Susila

Stránky o léčení duše i těla, miminkách a kojení

Očistné metody,zvyšování vibrací...

Chrám nad Prahou

11. listopadu 2009 - otevření brány 11:11:11 Posvátná Růže Lásky

Otevření růžové hvězdné brány 11.11.11 . Meditace Marie Magdaleny. Energie na listopad 2009

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

 

Milovaní pracovníci světla, vstupujete do posvátného okamžiku, jelikož světlo nabývá na intenzitě.

To je okamžik, kdy se posvátná růžová hvězdná brána začíná otevírat a vy si začínáte uvědomovat kosmický vznik tzv. Matrixu (základní hmota) a jeho přípravu k transformaci (přeměně), rozhodujícímu kroku ve vaší současné vývojové etapě.

 

Tento vstup 11:11 je především silný, proto je ve výsledné podobě 11:11:11.Trojitá energie představuje začátek bodu energií Božského Kristova světla V tuto dobu nastane exploze intenzivního záření a vy začnete aktivovat Růžovou hvězdnou bránu nebo její vstup jako spojovací bod do kosmického vědomí.

 

Nejdražší, v tomto posledním stadiu vaší přeměny máte aktivovat váš původní dokonalý vzor vaší DNA, vyvážit svou vnitřní mužskou a ženskou energii a aktivovat vaše vnitřní světlo. Máte aktivovat šišinku (podvěsek mozkový) a uvnitř ní nastane proces změny v novou, křišťálovou formu energie a to tak, že můžete přijímat a přenášet vyšší frekvence křišťálového světla.

 

Nyní se začnou rozvevírat „okvětní lístky" Růže uvnitř vašeho energetického pole a začne tvorba zlaté „hvězdné brány" tím, že přímo k sobě vpustíte kosmické světlo „Jednoty". Jak začnete vyjadřovat uvnitř vaší tělesné energie tento ucelený vzorec krásy, tak také planeta začne přes oblast jižního pólu otevírat hvězdnou bránu.

 

Milovaní, toto je vyvrcholení Tajemství posvátné růže a dvojitého plamenu a aktivace kódů Grálu.

Posvátná růže je symbolem na nebe vystoupivšího Kristova  vědomí, posvátná pravda o tom, kdo jsme a vaše nanebevzetí.

 

Pojďme si vysvětlit tuto cestu. Kód světelného grálu aktivuje uvnitř naší bytosti potenciál nést Zlatý plamen Kristova vědomí. Toto je také symbol Zlatého kalichu. Vy, vy sami, ve své osvícené bytosti jste kalichem zlata a nekonečným světlem ducha.

 

Posvátný symbol vystoupivšího Kristova učení je Růže uvnitř kalichu. Milovaní, Růže je vaším vnitřním světlem procházejícím páteří a kulminující v květ života. Tato Růže hvězdné brány spojuje vaše božství s božským kosmickým vědomím v kosmické tvorbě Matrixu.

 

Růže, nebo ve východní tradici Lotosový květ, otevírá stvoření brány kosmického vědomí. Už i předkové starověkých kultur věděli, že dle božího plánu jsme byli rozdělováni na božské nebo andělské bytosti. Mnoho starověkých duchovních praktik nechávalo záměrně nahoru páteří stoupat světlo a otevírali tím „květ", který byl posvátnou geometrickou branou známou jako Růžová hvězdná brána.

 

Tento květinový vzor byl zakódován ve významné katedrále ve Francii, podobné katedrále Notre Dame a dokazoval přijetí způsobu života a učení „Panny Marie", ženskému Kristovu světlu Marie Magdalény, a jejího partnera Josefa.

 

A tak tedy, milovaní, je posvátná Růže z květu života kosmickou hvězdnou bránou. Začnete se na svém duševním energetickém poli vyjadřovat a rozvíjet a vy i vaše planeta zažijete znovuzrození a rekonstrukci v ohromné kosmické Růži či květině. Toto je geometrie harmonické hvězdné brány a vám bude pomoženo ve vašem konečném nanebevstoupení do vesmírného srdce a mysli a do nejvyššího tvoření a zkušeností v Nové Zemi.

 

Milovaní pracovníci světla, až aktivujete posvátnou Růži, budete skutečně potřebovat udržet na nejvyšší frekvenci svou vyrovnanost a lásku. Jste tvořiteli uvnitř vašeho duchovního těla nebo pole sférické síly. Posvátná geometrie plánuje v této době nejvyšší frekvenci dosažitelnou lidem. Bude potřeba držet tento vzorec vyššího spojení uvnitř své tělesné energie souvisle a celistvě, jinak začne být energie nevyrovnaná a velmi snadno se začne ve zmatku hroutit. Když se vám toto stane, nejdražší,  nepropadejte panice a nebuďte úzkostní a deprimovaní. Vraťte se do svého srdce, jak jsme vás učili, dýchejte zhluboka a vnímejte propojení se zlatým plamenem (světlem) Kristova vědomí a energií bezpodmínečné lásky. Spojení s posvátnou duševní energií uvnitř vás a vyvážená vnitřní mužská a ženská energie vám díky úmyslu pomohou vstoupit do posvátné Jednoty vaší duše a ducha, jak jsme vás dříve učili. Tak se vrátíte do vzoru ucelenosti, půvabu, krásy a celistvosti.

 

Neboť vy jste posvátná Růže, vy jste Krása a Ucelenost a Půvab a Vášeň. Jste obklopeni boží láskou v lidské podobě.

 

V této době 11:11:11 jsme ti, kdo jsou připraveni začít vytvářet Růži nebo „rozevírat" okvětní lístky světla v Růžové hvězdné bráně kosmického světla a vědomí.

 

 

Meditace posvátné Růže pro 11:11:11 od Panny Marie v její roli učitelky Kristova vědomí.

 

Milované květy světla a lásky, dosáhnete velmi duchovního okamžiku, jste připraveni stát se posvátnou Růží. Ptám se vás nyní, budete-li se mnou a dovolíte-li zářivé Kristově energii vstoupit do vaší bytosti a necháte-li otevřít růžové kosmické vědomí.Toto je práce, kterou jsem vykonávala se svými milovanými s úmyslem zvyšování vašeho vědomí, okamžik ve kterém byste opravdu mohli přijmout božské a kosmické aspekty vaší bytosti. To je ten bod, kdy rozeznáte ve svém srdci, duši a těle, že jste nebe na Zemi a že jste Růže Kristova světla.

 

Tak, sedněte si a ztište se a zhluboka dýchejte. Zaměřte se na svoje krásné a duchovní srdce a prociťujte proud božské energie proudící skrze vás. Jste krásní a jste milováni, tak hluboce milováni. Cítíte, že láska prochází každou buňkou vašeho těla a každým aspektem toho, kdo jste ve skutečném světle. Jste tak hluboce milováni. Vdechujte tuto lásku. Cítíte ji ve svém srdci. Nejlepší je pokud se nadechujete zhluboka nosem a vydechujete ústy. Nechejte životodárné dýchání prostupovat vaším tělem. Jste milováni.

 

Dovolte si sedět a dýchat takto nejméně 10 minut. ----- Potom by vaše tělo mělo být klidné a vaše mysl jasná. Nyní se soustřeďte znovu na svoje srdce a zeptejte se vašeho Vyššího Já, je-li vyrovnaná vaše vnitřní božská mužská a ženská energie. Cítíte jako v extázi výbuch záře ve svém srdci, která se posunuje dolů vaším tělem, přes vaše spodní čakry a dále do Země, dolů až do středu Země. Nyní jste uzemnění a spojení se Zemí. Cítíte lásku proudící z vašeho srdce do Země a znovu zpět do vašeho srdce. Vdechujte a vnímejte tuto lásku celou svou bytostí.

 

Nyní, když se pomalounku sluníte v lázni překrásné lásky, cítíte energii božské přirozenosti všude kolem sebe. Jste tato přirozenost a krása a máte absolutní důvěru, že jste bytostí podporovanou a vedenou božským světlem uvnitř sebe. Nyní si dovol procítit kanál ve svém světelném těle, vzpřímenost páteře a táhněte tuto láskyplnou energii nahoru tímto páteřním kanálem, přes srdce a nahoru do temene, do korunní čakry.  V tomto místě prociťte aktivaci šišinky (podvěsku mozkového) v explozi světla a lásky. A nyní si přejte pohyb světla vzhůru, a dále si přejte, aby se začaly otevírat okvětní lístky Růže.

 

Tento úmysl bude největší krásou a nadšení vyvolávajícím zážitkem, když budete připraveni přijímat božskou lásku, necháte ji protékat skrze sebe a své srdce a dále dolů do Země. A toto otevírání Růže budou cítit všichni okolo vás. Kolem vás budou vířit barvy a vy budete cítit přesun, jak se vaše duchovní sféra přesunuje do posvátných geometrických vzorců z posvátné Růže.

 

Nejdražší děti světla, víte, že jste milováni. Víte, že tato krásná Růže ze světla bude nositelem ducha a duše, že vás bude povznášet do kosmického vědomí. Oslavujeme s vámi otevírání Růže, květiny lásky. Cítíme, jak vás bude tato přestavba otevírat kosmickému tvoření Matrixu, ohromnému lůnu všeho tvoření. Poznáte, jako jsem já poznala, vaši vlastní podstatu a začnete sami tvořit jednotu z božího světla.

 

Milované děti světla, toto byla moje práce a můj úmysl s vámi milí. A uspěli jsme. Pro tuto chvíli vám zde poskytujeme toto jednoduché vysvětlení, že začne ohnivé dokončení v kódu Grálu pro ty, kdož jsou připraveni přijmout svoji vlastní transformaci a znovu nabýt vědomí na Nové Cestě Země. Pro nás je toto okamžik velké radosti, když vidíme dokončení, neboť měl přijít před 2 tisíci lety. A my se radujeme, že ne pouze naše práce nalézá dokončení, ale práce mnoha jiných, kteří slouží božímu plánu pro váš vývoj a nanebevstoupení do květinového světla, kde my jsme.

Tak, jsme u konce této meditace, víte, že proces začal. Zhluboka dýchejte a vraťte svou pozornost ke svému srdci. Stále dýchejte hluboce a věnujte pozornost svému vědomí a vstupte znovu do svého těla.

 

Milovaní, už víte, že tato Růže otvírá vaši duchovní sféru, chcete cítit a vyzkoušet velkou změnu. Přejete si cítit bezpečí, přejete si cítit lásku, přejete si cítit Naši všeobjímající lásku a víte, že všechno je dobré, že se můžete posunout přímo. Chcete cítit světlo v srdci a chcete se radovat ze života, kdy cítíte hojnost a blahobyt, z Boží milosti kolem vás. Jste opravdu doma s vaším milým!

 

Avšak jak vám říkal náš nejdražší archanděl, je nyní potřeba žít v absolutně nejvyšší poctivosti a pravdě, cokoli je vaše pravda. Říkat pravdu-skutečnost a žít pravdu-skutečnost. Je potřeba se vzbudit, být vědomý a bystrý, je potřeba být otevřený, milující a spravedlivý. Pro přijetí světelné růže ve vaší duchovní sféře je potřeba odevzdat život mravní čistotě a poctivosti a všechno co není v souladu s vaším přáním tvořit, je okamžitá neshoda a disharmonie. Pouze vyrovnaní se můžete vracet do vztahu půvabu a lásky a harmonie, je to výsledek žití v nejvyšší integritě (celistvosti), pravdě a lásce.

 

Opouštíme vás tedy s velkou radostí v našich srdcích.

 

Jste milováni. Jste krásní. Jste Boží světlo. Jste posvátná Růže!

 

 

 

Do češtiny přeložila Dana M. (s pomocí shora :o) )

 

Originální text najdete na http://starchildglobal.com/janosh.html

 

Tento text je možné šířit, rozmnožovat a uveřejňovat za dodržení následujících podmínek:

 Autorku/majitelku práv je třeba uvést takovým způsobem, jakým se sama autorka označila

 • Obsah nesmí být používán pro komerční účely
 • Obsah nesmí být zpracováván nebo nějakým jiným způsobem měněn

http://www.cestyksobe.cz/clanky/-11-listopadu-2009---otevreni-brany-111111-posvatna-ruze-lasky.html

Nový Chrám Bohyně nad Prahou

Přijala Alžběta Šorfová 21.7. 2009

sepsala Karolina Kudynová

Praha. Město velké Bohyně. Srdce Evropy. „Matka měst". Nastává čas naplnění proroctví kněžny Libuše: „Město, jehož sláva hvězd se dotýká," začíná naplňovat své poslání, na které bylo po staletí připravováno. Stává se „prahem", tedy vstupní branou do vyšších dimenzí. V jemněhmotných úrovních nad Prahou byl totiž vystavěn zcela nový Chrám. Ukotven byl 22.7. 2009 na Vyšehradě. Odtud se na něj lze dobře napojit.

Chrám Bohyně Isis, známé i jako prakrálovna Elizabeth, vznikal v jemněhmotných vrstvách nad Prahou po několik let. Dosud se hovořilo převážně o chrámu mistra Germaina pro účely transformace. Tento nově zbudovaná chrám posiluje a doplňuje ženský princip v nás a přináší nejnovější inovace a neuvěřitelné možnosti pro osobní i skupinovou transformaci, přestupu do vyšších dimenzí lásky a světla. Je též propojen se Shamballou.

Chrám Bohyně/ prakrálovny Elisabeth je otevřen ve zlomovém roce 2009, kdy se pomyslné nůžky mezi světlem a temnotou rozevírají. Buduje se postupně i v jiných evropských městech.

Má modrobílou barvu. Jeho jádro je ve sluneční oranžovo - žluté. Oplývá nejmodernějšími „technologiemi" využitelnými pro společný vzestup lidstva do vyšší dimenze vědomí. Jeho smysl a význam pro lidi pro tuto dobu je nezměrný.

Stává se transformační branou a vstupem do nových světů, portálem pro bytosti z různých světů a vstupem nejvyšších božských dimenzí pro vysoce vyspělé bytosti inkarnované na Zemi.

Je připraven poskytnout lidem během vrcholné fáze transformace, do níž vstupujeme, maximální pomoc.  Bude fungovat i sloužit i po roce 2012 pro širší účely.

Napomáhá využívat určité typy energií a systémů během transformace jednotlivců i celých skupin na určitých duchovních úrovních.

Když se někdo vědomě či nevědomě napojí na chrám, jeho energie budou pracovat i v kolektivu, mezi lidmi. Má důležité poslání pracovat naplno pro dobro nejvyšší všech bytostí.

Co přináší nový chrám?

 • Zvyšování vibrací, dobíjení energie, snadnější prozařování vysokými vibracemi světla a lásky
 • Urychlení transformačních očistných procesů od negativních destrukčních programů. Pokud má člověk splacenou hrubou karmu (nehody, nemoci, krádeže, a další potíže dané naším nevhodným neláskyplným chováním v minulosti), jeho další vývoj se nesmírně urychlí.
 • Schopnost umazávat lidem v auře programy a bloky, a tím pomoci člověku rychleji se zbavit zvědomělých programů, aby je už nemusel žít a mohl žít v lásce a štěstí.
 • Otvírá potenciál vlastní duše, naše dary, naše „božské poslání". Jde o poslání, které je naší hlavní „misí", kterou jsme sem na Zem přišli naplnit a na kterou jsme se připravovali řadu životů . Poslání může mít mnoho podob, a poznáme ho tím, že jsme při takové práci naplněni. Shůry je velmi přáno, abychom se otevřeli svému světlenému úkolu.
 • Možnost skrze chrám se napojit na své domovské úrovně, odkud jsme přišli, na své vlastní energie. Ty nás posílí, abychom svobodně žili sami sebe, a dají nám ochranu.,
 • Možnost přímé komunikace se svou domovinou. Možnost využití chrámu jako přibližování se galaxie své rodiny duše, (pro ty, kteří se na Zemi cítí osamělí. Rodina duše nám může dát povzbuzení, nabití energií a potřebné síly nám vlastní.)
 • Jsou zde vybudované prostory, jimiž lze cestovat do jiných úrovní, ochranný tunel, kterým lze cestovat do určitých typů světelných polí galaxie - cestovního, mentálního, astrálního
 • Možnost stahování světelného systému z Chrámu, který pomáhá být mnohem odolnější programům temnoty, tedy strachu, nevíry, destrukci, smutkům, kritice, odsuzování, tedy všemu co nás stahuje dolů z lásky do strachu.
 • V chrámu jsou nejnovější technologie, jak být silný, odolný a vědomý vůči mechanismům „matrixu"(duálního systému) a našeho odvráceného já, které nám brání ve vzestupu do světla. S blížící se transformací se působení matrixu mobilizuje a stále zesiluje ve snaze strhnout nás zpět.
 • Od r. 2010 si lze stáhnout program, který vytvoří silnou světelnou ochranu a světelný pás, vajíčko. Až začnou ataky a snaha nás stáhnout a nenechat jít do světla, program v auře tyto ataky temnoty vypudí. Ochrana je tak silná, že se o to dokonce i spálí.
 • Zkušení světelné pracovníci zde mohou také čerpat důležité informace.
 • Při napojení se na Chrám a prosbě o pomoc, načtou Mistři Chrámu veškeré informace o napojené m člověku a předá mu tolik, kolik je schopen unést a vstřebat. Nejnovější technologie přistupují ke každému individuálně, i když se napojí kolektivně. Program detekuje jednotlivě, kde a jaké má slabosti, závislosti a začne je prosvětlovat. Každému přijde to nejlepší, co je možno, v souladu s Boží vůlí a záměrem jeho vedení duše a ducha.
 • Nejmodernější světelný systém moudrosti, ochrana proti mentálním útokům druhých, negacím, nenávisti atd. abychom zůstali v klidu, bdělosti a lásce a mohli žít v klidu a naplnění. Budete stabilním pilířem světla pod ochranou boží.

Bohyně vytvořila tento Chrám pro lidstvo, abychom mohli dříve opustit břímě minulosti a vstoupit do nové doby, nového věku, kde je radost, svoboda a štěstí. Technologie pomáhá, aby ti, kteří na světlo v nás budou útočit, prozřeli, zmoudřeli a uvědomili si, že i oni jsou světlem a láskou. Důležité je do roku 2012 pozvednout co nejvýše vibrace na planetě Zemi. 

Jedinci si mohou stahovat informace, co se bude dít dnes, zítra. Hlavní důvod je aby se nešířila davová psychóza, aby byly informace správné a čisté, protože myšlenka je nejsilnější síla univerza a davová psychóza strachu šířená skrze média strhává zpět do nižších vibrací celou planetu. Z těchto energií žijí bytosti, které Zemi po dlouho dobu udržovaly v nízkých vibracích.

Napomáhá otvírání duše, ducha a všech těl, aby z nás zase byly vysoké světlené boží bytosti,  kterými jsme byli.

Nyní máme po mnoha set tisíci letech vývoje na planetě Zemi možnost transformace z duální bytosti do světelné a láskyplné boží bytosti, božího dítěte. Nyní je umožněno rozpouštění všech programů celoplošně, padá iluze oddělení od boha, z něhož vyplývají naše strachy, pocity nevíry, strachy, bolesti. Žijeme v jednotě s vědomím, že vše je propojeno se vším a každý je „naše druhé já".

Chrám bude umožňovat komunikaci s vyššími světy. Je pod nejvyšší ochranou, budovatel se snaží vytvořit cesty, které budou fungovat, aby lidé byli bdělí.

Na bázi veškerého Sebepoznání - lze se dozvědět minulost, přítomnost i pravděpodobnou budoucnost. Do chrámu se dostane jen ten, kdo na něj bude vibračně připraven a očištěn.

Země je součástí celého vesmíru, a to co se děje na Zemi již ovlivňuje celý Vesmír a obráceně.

Smyslem vývoje není trpět (skrze své bloky, destruktivní myšlení, pocity viny a nedostatečnosti). Podstatou vývoje zde na Zemi je učit se, snažit se pochopit a rozpoznat dobro od zla, nesobectví od sobectví, svobodu od závislostí a připoutaností.

Když to zvládneme, můžeme žít v radosti, naplnění a štěstí. To je záměr universa a Stvoření. Žít a tvořit. Hlavním smyslem je propojit srdce s myslí a žít moudrost a lásku na Zemi. Cesta domů vede zpět do jednoty a bezpodmínečné lásky.

Čím rychleji pochopíme mechanismy, které nám v tom brání (programy hříchu, viny a utrpení), o to rychleji z nich vystoupíme. Pak se z nás stává vyspělý jedinec, který má osud ve svých rukou.

Smyslem a postatou vesmíru je učit se, poznávat, vyvíjet se. V jednotném systému, v celistvosti, tam, kde je harmonie, svoboda spravedlnost a láska není metoda „cukru a biče". Výuka je láskyplnější a není třeba u toho trpět. Božské bytosti světla a lásky se živí láskou a ne utrpením a strachem.

Město velké Bohyně

S Prahou je Bohyně úzce spjata. Byla inkarnována jako známá Libuše, později jako Eliška Přemyslovna- matka Karla IV. Ona byla nositelkou mystického poznání a tou, kdo syna zasvětil do tajů esoterických nauk. Na jejich základě pak Karel IV. nechal vystavět Prahu na sedmi pahorcích (kopcích) jako Nový Jeruzalém.

(Více o tajích Prahy v knize Bohumila Vurma Město velké Bohyně. Na vrcholku Pražského hradu, hned vedle katedrály je pahorek Žiži. Ti, kdo energeticky cítí, mohou potvrdit. Zde usedali králové, kde dávali slib, že budou moudře vládnout této zemi, spravedlivě pro dobro všech a budou Bohyni / Zemi ctít a chránit).

Zdroj: www.cestyksobe.cz

 

 Opět-a jistě ne náhodou- jsem se v několika posledních týdnech začala setkávat s odkazy na úžasnou havajskou techniku,kterou dokážeme změnit sebe sama,vymazat staré negativní programy a tím změnit k lepšímu nejen svůj život,ale život všech nás.Protože všichni  jsme Jednota.

 Kam jsem se podívala, s kýmkoli jsem  mluvila...Děkuji Božství a svým přátelům za připomenutí a popostrčení...a posílám dál...

Pár úryvků z konhy Svět bez hranic-Joe Vitale a Ihaleakala Hew Len, Ph.D.

Ho´o ponopono...

Obnovený proces Ho´oponopono, proces pokání, odpuštění a přeměny, je výzvou k tomu, aby Láska odstranila toxické energie a zaujala jejich místo. Láska toho docílí tak, že nejprve projde myslí, počínaje duchovní myslí, nadvědomím. Pak prostoupí intelektuální myslí, vědomou myslí, a osvobodí ji od energie myšlění. Nakonec se přesune do emoční mysli, podvědomí, kde očistí myšlenky od toxických emocí a naplní ji sama sebou.”

Způsob jakým Dr. Hew Len rad léčí je, že nejdříve říká "Omlouvám se" a "Prosím, odpusť mi."
Toto říkáte, abyste uznali, že se něco stalo, aniž byste věděli, co se dostalo do vašeho těla nebo mysli. Nemáte ponětí, jak se to tam dostalo a ani to nemusíte vědět. Pokud máte nadváhu, prostě jste chytili program, který vám ji způsobuje. Tím, že říkáte "Omlouvám se", říkáte Božství, že vnitřně odpouštíte komukoliv a čemukoli za to, kdo nebo co vám to přineslo. Nežádáte Božství, aby vám odpustilo, žádáte Božství, aby vám pomohlo odpustit sobě samým.
Pak opakujete "Miluji tě" a "Děkuji ti".
Slova "miluji tě" rozproudí zablokovanou energii. Znovu se napojíte na Božství. Vzhledem k tomu, že nulový stav je naprosto čistá láska, a je to svět bez hranic, začínáte se dostávat do tohoto stavu tím, že vyjadřujete lásku. Když po tomto výroku vyslovíte "děkuji ti", vyjadřujete vděčnost. Vyjadřujete víru, že problém bude vyřešen pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.

Co se bude dít dál, závisí na Božství. Můžete cítit inspiraci k nějaké činnosti. Ať už to je cokoliv, udělejte ji. Pokud si nejste jisti, zdali byste onu činnost měli vykonat, použijte stejnou metodu léčeni na vaši nejistotu. Když se očistíte, budete vědět, co máte dělat.

http://www.youtube.com/watch?v=ac5SGwRPv0o&feature=PlayList&p=3B9A334E788C3EC2&index=0&playnext=1

Ho´o ponopono je skutečně velmi jednoduché.Pro staré Havajce začínají všechny obtíže na úrovni myšlenky. Ale samotná myšlenka ještě nic neznamená. Problém je v tom, že všechny vzpomínky na osoby, místa či věci jsou prostoupeny bolestí.

Omlouvám se. Prosím, odpusť mi. Děkuji Ti. Miluji Tě.

Skrze slova Miluji Těse propojíme s Bohem.Bůh je Láska a vyjádřením lásky se na jeho energii napojíme.Slova “Miluji Tě” rozproudí zablokovanou energii,spojí nás s Božstvím.Když je vyslovujeme směrem ke Stvořiteli, začíná v nás vše očišťovat, abychom mohli zažívat zázrak přítomného okamžiku- svět bez hranic – nulový stav.
Podstata je milovat vše – např.nadbytek tuku,závislost,problematické dítě,partnera...

Láska,na kterou se skrze slova ,,Miluji Tě” napojíme, přetváří nahromaděnou energii a uvolňuje ji.Vyslovením slov “Miluji Tě ” si otevíráme bránu k prožití Božství.
Když máte hlavu zahlcenou programy,které se neustále přehrávají jako gramofonová deska,řekněte jim v duchu nebo potichu :“Miluji Vás,drahé myšlenky. Jsem vděčná za to ,že mám příležitost osvobodit Vás i sebe.“ Tyto slova opakujte znovu a znovu. Negativní myšlenky a programy se samy nikam neztratí,nevydají se na dovolenou ani neodejdou do důchodu,pokud jim to nenařídíte.

Omlouvám se těmito slovy uznáváme,že se do našeho systému dostal nějaký virus neboli negativní program.Nemusíme tušit,jak to k nám přišlo.Např.má-li někdo nadváhu,jednoduše přijal program,který ji vytvořil. Tím,že vyslovíme slova “Omlouvám se”,sdělujeme Bohu,že ve svém nitru žádáme o odpuštění čehokoli,čím jsme si tento program přitáhli.
Neprosíme Boha,aby nám odpustil,ale aby nám pomohl odpustit sobě samým!
Přijímáme absolutní zodpovědnost za vše,co se v našem životě objevilo.

Prosím,odpusť mi těmito slovy prosíme o čištění,uvolnění a odstranění všech bloků a negativních energií a o jejich transmutací v čisté světlo. Je to prosba naší vědomé mysli ke Stvořiteli,aby změnil obsah našeho podvědomí v prázdnotu a abychom díky tomu opět objevili své vlastní Já.

Děkuji Ti
– těmito slovy vyjadřujme Stvořiteli svou vděčnost a dáváme najevo víru,že se problém vyřeší k nejvyššímu dobru všech zúčastněných.


Každý z nás se z určitého důvodu narodil právě v té době, která pro něj byla nejlepší,právě na tom místě a právě těm rodičům.A ačkoli se nám to mnohdy může zdát zcela nepochopitelné,proč my máme zrovna tyhle rodiče, my sami jsme si je vybrali,abychom se od nich něco naučili, aby se i naši rodiče naučili něco od nás.To ale neznamená, že jim obětujeme svůj život. Jsme tady každý sám za sebe a ačkoli většina z nás své rodiče velmi miluje,nemusíme a ani bychom neměli žít jejich život a žít život za ně. Máme tady svoje plány, svoje úkoly a jedním z našich úkolů je žít život svůj.

Propouštění rodiny, do níž jste ze narodili-(kráceno)

Seriál: Léčení

Jeshua ben Joseph prostřednictvím Pamely Kribbe

Dnes bych rád mluvil o vašem vztahu s vašimi rodiči a s rodinou, co níž jste se narodili, obecně. Jakmile vstoupíte na cestu duchovního růstu, dostane se v nějakém bodě toto téma do popředí vaší pozornosti.

Na vaše zrození ve fyzickém těle by se dalo pohlížet jako na pád to temnoty, pokud ji oddělíte od jakýchkoliv představ spojených s hříchem nebo vinou. Proces zrození je vskutku ponorem do hlubin, k němuž jste se vědomě na úrovni nějaké části své duše rozhodli. V jádru své duše jste se rozhodli přijmout tuto současnou inkarnaci a pociťovali jste onu důvěru a houževnatost potřebné k “dokončení mise“. Nicméně v okamžiku, kdy se ponoříte, abych tak řekl, jste namočeni do stavu ne-znalosti, stavu dočasného nevědomí. Jakmile vstoupíte do hmotné reality Země, vaše vědomí je zahaleno či hypnotizováno určitými iluzemi, které nejsou ničím jiným, než hluboce zakořeněnými zvyky většiny lidí na Zemi. To je ta síť, jež je na vás vržena.

Když vstoupíte do pozemského života, je vzpomínka na “druhou stranu“ stále čerstvá a živá. Nemáte však slova k jejímu vyjádření, žádný způsob, jak sdělit její skutečnost, ty jednoduché věci jako bezpodmínečnou lásku a bezpečí, které vás obklopují na každém kroku. Energie Domova je pro vás stále zjevná, jako vjem vody pro rybu. Ale pak vstoupíte do fyzického světa a psychologické reality svých rodičů. Natáhnete se k nim, chcete uchovat při životě onen pocit Domova, ale zdá se, že jste odstřiženi, jako by kolem té vaší “rybí části“ byla hozena síť. Toto je trauma zrození, které obsahuje aspekty fyzické, stejně jako hluboce duchovní.

Síť, jež vás zachytí při pádu, je převážně utkána ze způsobu bytí vašich rodičů, jejich základního pohledu na život, jejich poměru vůči jim samotným, jejich nadějí a přání týkajících se vás. V době vašeho narození bylo kolektivní vědomí na Zemi stále ve spárech vědomí založeného na egu, a je dodnes. Časy se mění, ale existuje jakési počáteční stádium, během něhož věci potřebují získat hybnost, než je skutečně provedena opravdová, základní změna. V současnosti jste stále ještě v této počáteční fázi, a vaše vnitřní práce je v této souvislosti životně důležitá. Takže, když jste vstoupili na Zemi, dostali jste se do reality pod vládou vědomí založeného na egu a seznámili jste se s ní prostřednictvím energie svých rodičů.

Po vstupu do reality vědomí založeného na egu, jak ho reprezentují vši rodiče, se musíte vypořádat s řadou iluzí prostupujících vše, z nichž bych rád jmenoval 3 důležité.

1. Ztráta mistrovství

První iluzí je iluze ztráty mistrovství. Tato iluze vás nutí zapomenout, zatímco vyrůstáte a stáváte se dospělými, že jste stvořiteli všech událostí ve svém životě. Většina lidí neuznává dění ve svém životě jako svou vlastní kreaci. Často se cítí být oběťmi “vyšších sil“, které utvářejí a tvarují jejich život. Toto je ztráta mistrovství.

2. Ztráta jednoty

S ponorem do lidského kolektivního vědomí, jak je zpodobňováno vašimi rodiči, ztrácíte též pocit jednoty se vším, co žije. Základní uvědomění “jednoty se všemi věcmi“ je pozvolna filtrováno ven z vašeho vědomí. Jste povzbuzováni k vybudování svého vlastního ega. Podle vědomí založeného na egu jsme v podstatě oddělené bytosti, bojující o svou existenci, o přežití, potravu a uznání. Zdá se nám, že jsme uvězněni ve svém vlastním těle a uzamčeni do své vlastní psychologické reality, bez jakýchkoliv opravdových a otevřených spojení k “těm druhým“. To je iluze oddělenosti a onen truchlivý pocit osamocení, jenž ji provází.

3. Ztráta lásky

A pak dochází ke ztrátě lásky, čímž myslím pocit bezpodmínečné lásky a bezpečí, jenž patří k vaší samotné podstatě jako přirozené právo od narození. Jakmile vstoupíte na pozemskou rovinu, na níž energie lásky vůbec není zcela evidentní, začnete si postupně plést lásku se všemi druhy energií, které láskou nejsou, jako obdivem, bohatstvím či emocionální závislostí. Tyto popletené představy lásky ovlivňují vaše vztahy a v zásadě vás nutí trvale hledat něco mimo sebe, abyste znovu získali onen pocit bezpodmínečné lásky, jenž vlastně je hluboko ve vašem nitru.

Jak vás tyto iluze či ztráty ovlivní, to závisí na specifické energii vašeho rodičovského domu a vašeho rodinného prostředí. Obecně je rodičovské vědomí směsí ega a srdce, strachu a Světla. Existují určité oblasti, na nichž vaši rodiče budou pravděpodobně velmi lpět nebo budou závislí na výše uvedených iluzích. Ale v jiných bodech mohou být docela osvícení, například díky tomu, že v nějakém směru prožili utrpení a vnitřní růst, což otevřelo jejich srdce. Specifický způsob, jakým vězí v iluzích vědomí založeného na egu, je odlišný pro každého rodiče či rodinu.

Když vstoupíte do této zvláštní sestavy energií vytvářejících rodinu, v níž se narodíte, je vaše vědomí široce otevřeno, zatím bez znatelného pocitu osobních hranic. Jako miminko vstřebáváte energie svých rodičů velmi důkladně - jako základní otisk, jenž bude mít hluboký vliv na to, jak později budete věci prožívat. Ještě neexistuje žádný filtr. Až mnohem později, kdy si uvědomíte sebe jako sebe sama, zhruba během puberty, si vypěstujete vědomí potřebné k vytřídění těchto energií a zjistíte, co vám připadá dobré a přirozené a co ne.

Nejdříve se velice silně přikloníte k paradigmatu svých rodičů, a poté, jako rostete a získáváte více sebeuvědomění, začnete zpochybňovat názory svých rodičů, jelikož hledáte pocit své vlastní identity. Tento proces psychologického zrání je velmi podobný přechodu od vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci. Přirozená stádia pozemského života, biologické a psychologické cykly a období, mají vztah k fázím přirozeného růstu v duchovním smyslu. Přechod od vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci často probíhá bok po boku s překonáváním omezujících, ustrašených energií, které ovládaly rodinu, do níž jste se narodili.

Vesmírné porodní trauma, které zažíváte při svém zrození jako individuální duše /viz kapitola Kosmické porodní bolesti/, se do určité míry opakuje pokaždé, když začínáte nový pozemský život. V čase vašeho zrození vaši rodiče patří energii Země. Již se přizpůsobili této dimenzi, zde platícím zákonům. Často se jedná o omezující zákony, které vůbec nejsou pro dítě zjevné. Rodiče tedy pro dítě představují vědomí založené na egu, energie oněch tří iluzí. Dítě se s nimi setkává prostřednictvím rodičovského domova, a způsob, jakým se formovaly v rodičích, bude dítě výrazně ovlivňovat po zbytek jeho života.

Obzvláště během prvních tří měsíců dítě své okolí velice intenzivně vstřebává. Energie rodičů se noří do dětského vědomí nerušeného racionálním myšlením či ochranou. Na druhou stranu v jeho paměti stále existuje “kousek nebe“, část vědomí dítěte, nedotčená iluzemi, která zná lásku, mistrovství a jednotu jako přirozený stav bytí. Toto uvědomění se střetává s okolními energiemi založenými na egu, a jde o skutečně bolestivý konflikt. Může to dítě přinutit k tomu, aby se toužilo otočit a vrátit “domů“, může to způsobit vážný odpor vůči životu na samém počátku. Je to vskutku nové opakování vesmírného porodního traumatu.

Jak se dítě vypořádá s touto kolizí či střetem energií? Nejčastěji některé části sama sebe vypne. Některé části jeho vědomí se ukryjí. Dítě bude tíhnout k tomu, aby vyhovělo energiím rodičů, přizpůsobilo se jim, neboť je na nich od začátku zcela závislé. Dítě je tělesně velice zranitelné a má velkou touhu být rodiči vyživováno a milováno. Jeho vzpomínka na přirozený stav jednoty, lásky a mistrovství je vlastně jeho darem rodičům, ale oni nejsou většinou schopni tento dar přijmout, jakmile byli zahaleni energií iluzí. Nejsou tedy schopni toto dítě opravdově přijmout.

Rodiče byli v jistém okamžiku samozřejmě též dětmi, a prošli tímtéž procesem. Rodiče nevnucují své strachy a iluze svým dětem vědomě. Nicméně, jako dospělí bezděky vstřebali mnoho energií vědomí založeného na egu.

V okamžiku narození dítěte rodiče často projdou dočasným probuzením. Když sledují, jak to nevinné malé stvoření vychází z lůna, svěřuje samo sebe světu, tak otevřené a zranitelné, probudí to skoro v každém hluboký pocit bázně. Tento posvátný okamžik ve vědomích rodičů otevírá doširoka dveře Domů a oni - nevědomky - natáhnou ruku k onomu božskému jádru uvnitř sebe, které zná bezpodmínečnou lásku a jednotu. Na chvíli vstoupí do posvátného prostoru a vnímají, kým za všemi těmi iluzemi jsou. Ale často jde o dočasný stav blaženosti, neboť se poté věci uklidní a “vrátí k normálu“. Jejich způsob myšlení a cítění bude směřovat k pádu zpět do obvyklých vzorců. A dochází tedy opět k uzavření vědomí založeného na srdci.

A co se stane s dítětem, když vyrůstá? Většina dětí se rozhodne natolik přizpůsobit rodičovskému systému, že ztratí kontakt se svou původní energií duše, jíž si bylo v začátcích své inkarnace ještě stále velmi vědomo. V této první fázi života (do puberty) se natolik věnuje zaměření sebe sama do tohoto světa a na získání lásky pozornosti svých rodičů, že samo zapomene, kým je.

Jaký má toto na dítě vliv? V dítěti je nekontrolovaná touha po lásce a bezpečí, a když zakopne o ustrašené, zablokované části v energii rodičů, bude jimi zmateno. Bude zažívat bolest a pocit opuštění. Ale samo před sebou tyto emoce ukryje, neboť jsou příliš bolestné na to, abyste si je mohli plně uvědomit, dokud jste ve stavu takové zranitelnosti a otevřenosti. A dítě udělá to, že si zakryje oči a vytvoří iluzorní představu lásky. Aby po emocionální stránce přežilo, nechá se zmást mylnou představou rodičů, protože pokud není dostupná bezpodmínečná láska, je ta podmíněná lepší než žádná. Dítě v zásadě učiní všechno možné, aby získalo lásku a bezpečí, které potřebuje a pamatuje z Domova. A proto tedy zamění ty špatné energie za lásku. Například si poplete lásku s rodičovskou pýchou nad nějakým významným činem nebo s tím, že rodič dítě emocionálně potřebuje.

Kdykoliv dítě dosáhne něčeho, nač je pak rodič pyšný a dítě je za to chváleno, mohou děti vnímat, že se jejich srdce otevírá z čiré radosti nad tím, že jsou oblíbeny a oceňovány. Jenže, pokud rodičovská pýcha nepochází ze zdroje opravdového porozumění dítěti, pokud není založena na tom, oč dítě samo usiluje, ale více na tom, co od dítěte očekává společnost, pak je ta pýcha ve skutečnosti určitým druhem jedu. Dítě je odměňováno za to, že žije dle vnějších měřítek, zatímco láska znamená, že pochopíte vnitřní standardy dětí - čeho samy pro sebe chtějí v tomto životě dosáhnout. Jakmile je pozornost systematicky zaměřována na vnější úspěch, dítě bude klamně přivedeno k víře, že úspěch rovná se láska, a budou tíhnout k výčitkám svědomí, když nebudou zrovna dělat to, “co je správné“, co se od nich očekává podle vnějších měřítek. V dospělosti se mohou stát někým, kdo nepozná, že někdo narušuje jejich hranice nebo že pracují příliš tvrdě. Jednoduše zjistí, že cítí nutnost stále něčeho dosahovat, aniž by pochopily, proč se tvrdá práce stala závislostí.

K další deformaci opravdové energie lásky dochází, když si dítě začne plést lásku s emocionální závislostí. Mnohé děti si připadají milované, pokud cítí, že je jejich rodiče potřebují. Ve skutečnosti zaplňují díru v srdci svého rodiče, díru vzniklou díky tomu, že se rodiče sami o sebe nepostarali, a když tam vstoupí dítě, nabízí samo sebe jako náhradního rodiče. Snaží se poskytnout lásku a podporu, již rodiče ve svém nitru postrádají. Takto tedy chce potěšit rodiče a získat lásku, již tak velmi potřebuje. Ale tento druh služby není samozřejmě láskou. Jde o nebezpečný propletenec energií, jenž později způsobí spoustu potíží jak ve vztahu mezi rodiči a dítětem, tak v důvěrných vztazích, do nichž dítě v dospělosti vstoupí.

Mnoho rodičů zažilo nedostatek bezpodmínečné lásky během svého vlastního dětství. Stejně tak nebyli svými rodiči opravdově přijati. To zanechalo v jejich bytosti hluboko usazenou bolest a pocit opuštěnosti. Když mají sami dítě, přijmou je se smíšenými pocity. Na jedné straně v nich je opravdová láska, ale na straně druhé existuje podvědomá potřeba “nahradit ztrátu“. Rodič často zkouší vyléčit svá emocionální zranění prostřednictvím svého vztahu se svým dítětem. Pokud tak činí nevědomě, využije dítě jako náhradního rodiče - dítě jim má dát onu lásku, již tak bolestně postrádali ve svém vlastním dětství.

Jakmile se toto stane, dítěti se naprosto pomíchá význam slov “miluji tě“ a “potřebuji tě“. Energie dítěte již nebude nadále patřit jemu, protože bude vnímáno její odsávání potřebou rodiče, a toto odsávání bude vlastně dítěti příjemné! Poskytne falešný pocit bezpečí, což v dospělosti dítě povede k tomu, že bude mít pocit, že je někým hluboce milováno, pokud jeho energie bude odčerpávána a vlastněna onou osobou. Bude si připadat milováno a uznáváno, zatímco půjde na hranice svých možností, aby dalo co nejvíce. Bude považovat emocionální závislost, dokonce žárlivost a panovačnost za formu lásky, přičemž tyto energie jsou jejím přímým protikladem. Tato tragická ztráta sebe sama se rodí ze spojení lásky s potřebou.

Až doposud jsem kladl důraz na fakt, že když přijdete jako dítě na Zemi, jste ponořeni do “oceánu zapomnění“, do sítě iluzí, která se vás zprvu zdá velice důkladně svazovat. Nicméně, na úrovni duše si toto svedení z cesty vědomě umožňujete. Při své inkarnaci na Zemi hluboko ve svém nitru věříte, že najdete řešení a cestu ven. Je vaším posláním, abyste našli cestu ven z iluzí a vnesli do světa “energii řešení“, energii lásky a průzračnosti, dostupnou všem.

V jistých obdobích vašeho života přijdou příležitosti a možnosti, které vám pomohou s naplněním této mise. Jak budete dospívat, budete se setkávat s určitými lidmi či situacemi, zvoucími nebo vyzývajícími vás k tomu, abyste zjistili, kým jste. Budete životem jemně postrkováni nebo - pokud jste zatvrzelí - vehementně provokováni k “rozmotání uzlu“. Musíte propustit mylné představy o lásce, které byly součástí vaší výchovy, součástí energie vašich rodičů. Může to vyvolat krizi identity, podobnou tomu, co bylo popsáno v první části této knihy jako první fáze přechodu od ega k srdci. Může se zdát, že nic již není jisté a že všechno, v co jste věřili, je zkoumáno pod drobnohledem. Vskutku, vaše duše nenechá kámen na kameni, aby vás dostala Domů. Vaše duše bude vytrvale klepat na vaše dveře, dokud neotevřete a sami sebe nepropustíte na svobodu.

Významné události ve vašem životě jsou vždy zaměřeny na to, aby vám poskytly příležitosti k růstu a návratu k tomu, kým jste. Ale je třeba odvahy a rozhodnosti k tomu, abyste při tomto průzkumu pronikli až na dno a znovu získali energie novorozeného dítěte, nedotčené iluzemi ztráty kontroly, lásky a jednoty. Pravděpodobně shledáte, že chvíli vzdorujete energii své vlastní duše, neboť vás může odvádět od toho, co jste pro sebe považovali za normální a vhodné. Vaše duše vám může připadat jako svéhlavý host, neboť jste si doposud zvykali na světské způsoby, způsoby rodiny, do níž jste se narodili.

K uvolnění sebe sama z vědomí založeného na egu je zapotřebí jak mužské energie sebevědomí a soudnosti, tak ženské energie lásky a pochopení. Co se vašich rodičů týká, rozlišení znamená, že se vzdálíte od ustrašených a omezujících energií, jimiž vás krmili. Vzpomeňte na důležitost oné “energie meče“, již jsem zmínil na začátku. Abyste se mohli v duchovním smyslu pustit své původní rodiny, musíte být schopni rozlišovat mezi energií jejich a vaší vlastní a musíte být schopni “přeseknout lana“, které vás omezují a dusí.

Zde nejde v první řadě o vyjádření hněvu a frustrace vůči vašim rodičům či abyste jim řekli, kde u vás udělali chybu. Někdy může být dobré, zkusit jim vysvětlit svůj postoj a své pocity. Ale v mnoha případech možná ani nepochopí, co se jim snažíte říci. Nemusí rezonovat s tou částí vás, která je “odlišná“ a v rozporu s jejich pohledem na život. Uvolnění vazeb na rodičovskou energii znamená především a hlavně uvolnit tuto energii z vaší vlastní mysli a emocí. Jde o to, nahlédnout do svého nitra a zjistit, do jaké míry zcela samozřejmě žijete podle souboru iluzí svých rodičů, jejich příkazů a zákazů, které byly založeny na strachu a soudech.

Jakmile si v tomto zjednáte jasno a dovolíte si to propustit, budete jim moci svobodně odpustit a skutečně “opustit dům rodičů“. Teprve poté, co přetnete na vnitřní úrovni tato lana a převezmete odpovědnost za svůj vlastní život, můžete doopravdy nechat své rodiče na pokoji. Budete muset jasně říci “ne“ jejich strachům a iluzím (meč rozlišení), ale zároveň zjistíte, že vaši rodiče nejsou identičtí se svými strachy a iluzemi. Jsou též dětmi Božími, které se pouze snaží splnit poslání své duše. Jakmile toto pochopíte, budete vnímat jejich nevinnost a budete moci odpustit.

V určitém smyslu jste byli oběťmi svých rodičů - neboť za dnů vašeho dětství představovali vědomí založené na egu. Dočasně a částečně jste dosud žili podle jejich iluzí. Jako jejich dítě jste vlastně neměli na výběr. Nicméně právě překonání pocitu, že jste zde obětí, je jedním z těch největších průlomů, jichž můžete ve svém životě dosáhnout. Umíte-li rozpoznat hluboké energetické otisky ze svého dětství a vědomě se rozhodnete, které z nich vám jsou ku prospěchu a kterých byste se raději zbavili, jste svobodným člověkem. To je mistrovství.

Pak se již nadále podvědomě nepřizpůsobujete přáním a touhám svých rodičů, pokud nejsou vaše vlastní. Zároveň se však proti nim ani nebouříte. Jste schopni vidět, že ony mylné představy, jež vám nabídli, prostě nejsou vaše. Tečka. Není třeba odsoudit své rodiče za to, že vás těmito aspekty zatížili. Můžete být zároveň milující i soudní.

Dalo by se říci, že jste s vědomím založeným na egu seznámeni skrze své rodiče a skrze ně je též překračujete, tím, že je s láskou a odpuštěním propustíte a uznáte sebe sama jako onoho nezávislého Mistra, jímž jste.

Pracovníci Světla a jejich rodiče

V tomto bodě bych rád promluvil konkrétně o duších pracovníků Světla, s ohledem na rodinu, kde se narodili. Pracovníci Světla v sobě často nesou zvláštní úkol vztahující se k jejich rodičům či rodině. Když přijdou na Zemi, pracovníci Světla mají konkrétní záměr se probudit, uvolnit se z vědomí založeného na egu a osít Zemi semínky Kristova vědomí. Silněji než ostatní chtějí pracovníci Světla druhé učit a léčit, pomáhat jim dorůst k vědomí založeném na srdci.

Z tohoto důvodu se mnoho duší pracovníků Světla rodí rodičům či v rodinách, které silně vězí v realitě vědomí založeného na egu. Vzhledem k tomu, že jejich cílem je prolomit uvízlé a neměnné energetické vzorce, jsou pracovníci Světla přitahováni jako magnetem k “problémovým situacím“, v nichž je energie nehybná jako ve slepé uličce. Pracovník Světla přichází s určitým uvědoměním, s jistým duchovním vnímáním, což ho nebo ji “odlišuje“ a díky čemuž nezapadá do očekávání nebo ctižádostí rodiny. Světlonošské dítě nějak, prostřednictvím toho, co vyzařuje či vyjadřuje jako svou pravdu, zpochybňuje základní rodinné představy o životě. Téměř instinktivně dělá vše pro to, aby se energie opět rozhýbala a začala plynout.

Jakkoliv duše pracovníka Světla tímto nechce nic jiného, než být užitečná rodičům a rodině, oni na ni mohou pohlížet jako na podivnou, ba jako na černou ovci. Není-li vnitřní krása a čistota světlonošského dítěte jako taková uznána, to se často přechodně ztratí v emocích osamění či dokonce deprese.

V počátku své inkarnace pracovníci Světla hluboce věří, že cestu ven naleznou, že překonají omezující energii rodiny, v níž se narodili. Na každý pád, když se opravdu narodí na Zemi a rostou, jsou vystaveni stejným dilematům a zmatkům jako jakékoliv jiné dítě. V jistém smyslu prožívají tento zmatek hlouběji a intenzivněji. Jelikož jsou duchovně uvědomělými dušemi, které jsou často starší a moudřejší než jejich rodiče, jsou si velmi dobře vědomy, že s energií jejich okolí “není něco v pořádku“. Na vnitřní úrovni se čelně srážejí s energiemi rodičů, kteří nechápou či nerezonují s jejich smýšlením či chováním. Tato srážka v jejich nitru - při jejich něze a citlivosti - způsobuje velký zármutek. Musí si najít způsob, jak emocionálně přežít a jak se vyrovnat se skutečností, že sice své rodiče velmi milují, ale velice se od nich liší. Což způsobuje u pracovníků Světla mnoho psychologických problémů sahajících od osamělosti, nejistoty a strachu po závislost, depresi a sebevraždu.

Takže vaše putování na Zemi a temná místa, kde energie je nehybná a nepřátelská, není bez rizika. Je to nebezpečná mise. Nezapomínejte, proč vás nazývám statečnými bojovníky! Je to právě z tohoto důvodu, jste jako pionýři, kteří se odvažují na cizí a neznámé území. Neexistují žádné směrníky či značky. Prostředí, v němž svou cestu zahajujete, je nevlídné a nepřipomíná domov. Budete si muset sami stvořit energii domova, pouze se svými pocity a intuicí jako svým kompasem. Jako pracovník Světla jste pionýrem, jenž chce prolomit bariéry starých a dusivých myšlenkových vzorců a uvolnit v nich uvízlou energii. Téměř vždy jste ve svém okolí prvními, kteří tak činí. Se spřízněnými dušemi se setkáváte až později. Právě váš osamocený boj vám dává punc opravdového bojovníka, jímž jste. Budete muset úplně sami nalézt východisko, a jakmile to zvládnete, budete přitahovat do svého života podobně smýšlející duše, lidi, kteří zrcadlí váš probuzený stav bytí.

Osamělý boj, jímž vy všichni musíte projít, abyste nalezli své Světlo, je pro vás tím nejtěžším břemenem. Na úrovni duší jste si tuto stezku vybrali vědomě, avšak prožít to jako dítě z masa a krve je bolestivou záležitostí způsobující hluboká zranění. Radím vám, abyste vnímali a přijali tuto bolest v sobě, neboť pouze tím, že se s ní spojíte, ji můžete transformovat a uvolnit. Jakmile poznáte ono zraněné vnitřní dítě, které vzalo na svá křehká ramínka kříž odcizení, dostanete se k jádru svého břemene. A když proniknete k jádru, řešení je nablízku. Musíte jedině - s jasným a hlubokým uvědoměním - přijmout bolest onoho dítěte. Energie soucitu a hluboké úcty z tohoto uvědomění dosáhne k onomu dítěti. Zvednete ten kříž pouhým bytím sám sebou a tím, že budete opravdu milovat a ochraňovat tu svou část, která je “jiná“. Právě takto přivedete dítě domů a splníte své poslání jako pionýr, jímž jste.

Rozpouštění rodinné karmy

Úkolem pracovníka Světla, s ohledem na rodinu, do níž se rodí, je stát se tím, kým je. Tím, že tak učiní, dokončí své poslání. Není jejich cílem svou rodinu změnit, není vaším úkolem měnit cokoliv vně sebe. Nejste tu proto, abyste svět učinili lepším. Jste tu proto, abyste se probudili. A ano, až to uděláte, svět se stane lepším, neboť vaše Světlo ho ozáří a přinese radost a osvícení také ostatním. Ale nezaměřujte se na tento svět, ať již jde o vaši rodinu či jakýkoliv jiný vztah, do nějž vstoupíte.

Skutečná práce spočívá v propuštění všech těch kousíčků strachu a iluzí, založených na egu, které jste sami do takové hloubky jako dítě vstřebali. Poznávání těchto energetických otisků, které zčásti utvářely vaši osobnost, a uvolňování oněch částí téhož, které vám nepatří, je náročným a intenzivním procesem. Je to, jako byste odloupávali všechny vrstvy cibule, je to, jako byste se po druhé narodili.

Kladením důrazu na důkladnost tohoto vnitřního procesu, tohoto druhého narození, vás nechci odradit. Na druhou stranu bych ale byl rád, kdybyste sami k sobě pocítili hluboký respekt. Jste těmi nejstatečnějšími bojovníky, které znám. Jste pionýry, kteří rozsvěcejí své vlastní Světlo v místech temnoty a nenávisti, dláždí cestu novému vědomí na Zemi.

Není vaším úkolem rozžínat Světlo v srdci někoho dalšího. Je to jeho věc, zda to učiní. Vy můžete nabídnout jiskru, můžete být příkladem, ale nejste nikterak odpovědní za probuzení někoho jiného. Toto je třeba zdůraznit obzvláště s ohledem na rodinu, do níž jste ze narodili. Často instinktivně jako dítě cítíte, a vědoměji pak jako dospělí, že musíte své rodiče zachránit od jejich strachů a iluzí. Navíc si častokrát myslíte, že jste v této úloze selhali. Cítíte, že jste nebyli doopravdy schopni pomoci svým rodičům způsobem dle vašich představ.

Tento směr myšlení vychází z chybného vnímání toho, co ve skutečnosti znamená pomáhat a jaké je vaše poslání, co se vašich rodičů týká. Ve skutečnosti je situace taková:

Od svého zrození dále začínáte vstřebávat velice silně energie svých rodičů, jako by byly vaše vlastní. Již nejste schopni snadno určit, kde vy začínáte a kde oni končí. Protože vstřebáváte také jejich strachy a iluze, důvěrně se sblížíte s jejich emocionální zátěží. Tato zátěž jim mohla být předána prostřednictvím několika generací z obou stran rodiny. Může být přítomen i karmický aspekt, což znamená, že totéž téma se opakuje znovu a znovu, dokud není “kletba zrušena“. Tomuto byste mohli říkat rodinná karma. Může jít o témata spojená s nevyrovnanou mužskou či ženskou energií, energie vycházející ze starých otrokářských tradic, témata náležející k určitým nemocem, atd. Tento druh karmické zátěže je vyřešen, když dojde k uvolnění její energie, a není tedy předána další generaci. Rodinná karma je rozpuštěna, jestliže alespoň jeden člen rodiny prolomí toto spojení tím, že sám sebe uvolní od emocionálního břemene, které vstřebával od dětství a které může být dokonce uložené v jeho genech.

Ten člen rodiny, jenž “prolomí kletbu“ to dělá hlavně a především proto, aby pomohl sám sobě. Týká se to zaměření na svůj vlastní vnitřní růst a expanzi. Tento růst a rozpínání ovlivňuje “energii rodiny“. Otevírá členům oné rodiny možnost, aby též našli cestu ven. Pracovník Světla, jenž sám sebe vysvobodil z emocionální slepé uličky, připravuje pro ostatní ze své rodiny energetickou stopu. Toho dosáhne svou vnitřní prací a tím, co díky ní vyzařuje, nikoliv tím, že by o to skutečně usiloval či dokonce tlačil na ostatní, aby se změnili a posunuli kupředu. To, co své rodině energeticky nabízí, je možnost změny. Jeho energie jim zrcadlí možnost změny, a to je vše, co má udělat.

Zda členové rodiny tuto stopu využijí, to je pouze na nich. Nikdy nejste odpovědní za rozhodnutí někoho jiného, zda se změní či nikoliv, a ani na tom nezávisí vaše duchovní poslání. Možná jste se osvobodili od karmické zátěže, již na vás vaše rodina uvalila, a sklízíte kvůli tomu posměch či jste svou rodinou odmítáni, a přesto bude vaše mise dokonale úspěšná. Rozdrtíte hypnotizující sevření, jímž karmické vzorce mohou ovlivňovat rodové linie, a pokud máte děti, toto emocionální břemeno jim nebude předáno. A to je poslání vaší duše.

Představte si, že žijete v údolí, které je poměrně neúrodné a suché. Celá vaše komunita vám říká, že nemůžete vyjít z tohoto údolí ven... že je to vše, co je. Zdá se, že si jako jediní vzpomínáte, že existuje i mnohem plodnější a bujnější území než toto. Takže po dlouhém zvažování se rozhodnete zkusit své štěstí a vyšplhat ven z onoho údolí. Ten výstup vás stojí neuvěřitelné množství síly a energie. Nejen, že je cesta velmi strmá, nejsou na ní ani žádné značky či nápisy, jichž byste se mohli zachytit. Zatímco šplháte vzhůru, necháváte za sebou stopu. V určitém okamžiku z údolí vyjdete a při pohledu na krajinu před vámi vás zaplaví radost a pocit poznání. Věděli jste, že tam venku je někde něco, co je mnohem více domovem než místo, kde jste se narodili. S nadšením pohlížíte dolů a vyhlížíte svou rodinu. Byli byste rádi, kdyby se k vám připojili a žasli nad tímto krásným výhledem. Rádi byste sdíleli své vítězství. Jenže tam dole nevidíte nikoho, a když si všimnete nějakých lidí v dáli, vůbec se nezdá, že by se o vaši cestu zajímali.

Toto se často duším pracovníků Světla stává. Prosím vás, abyste - v tomto ohledu - neželeli ztráty své rodiny. Tím, že vyjdete z údolí, proklestíte cestu a zanecháte stopu, jim poskytnete ohromnou službu. Tato stopa tam zůstane a jednoho dne bude využita kýmkoli, kdo bude chtít z údolí vylézt. Ta stopa je energetickým prostorem, jenž jste jim zpřístupnili.

Právě vybudování této stopy bylo vaším cílem, když jste se narodili těmto rodičům a v této rodině. Není vaším úkolem přimět vaši rodinu, aby šla také nahoru, ani ji vynést ven z údolí na ramenou! To není váš úkol. Kdykoliv se pokoušíte - obrazně řečeno - vléci své rodiče nebo rodinu vzhůru do onoho strmého kopce, bráníte svému vlastnímu růstu a budete rozčarováni a zklamáni. To není cesta duchovního růstu a alchymie. Ti ostatní, které milujete a s nimiž chcete své Světlo sdílet, si mohou zvolit žít v onom údolí ještě po další století či déle. Je to na nich. Ale jednoho dne, až nastane ten vhodný čas, objeví malou stezku vedoucí vzhůru a pomyslí si: “Jé, to je zajímavé, pojďme nahoru a vyzkoušejme to, tady dole mě to už moc nebaví.“ A vyrazí. Zahájí svou vlastní cestu vnitřního růstu, svůj vlastní výstup ke Světlu. A není báječné, není absolutně skvělé, že po cestě budou nacházet značky, stopu, jíž se mohou držet? Budou muset projít svými vlastními šarvátkami, ale budou mít před sebou maják, jenž jim posvítí na cestu. Jako pionýr jim proklestíte cestu divokým a neznámým územím, a cesta vydlážděná vaší vůlí bude využita s vděčností a úctou.

Abyste byli skutečně volní a abyste znovu získali své mistrovství jako nezávislá duchovní bytost, musíte pustit rodinu, do níž jste se narodili. Musíte je propustit, a to nejen jako jejich dítě, ale též jako jejich rodič. Vysvětlím vám toto dvojnásobné pouto. Dítě ve vás se potřebuje zbavit naděje, že vaši rodiče vám nabídnou bezpodmínečnou lásku a bezpečí. Ono dítě se musí v této záležitosti obrátit na vás a vy mu máte pomoci propustit onu zlostnou, smutnou a zklamanou část onoho dítěte, které se cítí vašimi rodiči zrazeno. To je ta dětská část. Nicméně se také potřebujete pustit té své části, jež chce být rodičem vašim rodičům. Pro duše pracovníků Světla je typické, že se v určitém stádiu svého růstu začnou cítit jako rodiče svých rodičů. Díky své vrozené touze učit a uzdravovat a díky své duchovní uvědomělosti často vidí jasně iluze a strachy svých rodičů a chtějí je vyléčit. Což vás může dostat do mnoha sporů s rodiči, protože vaše touha pomoci je často propletena s podvědomou potřebou být uznán jako ten, kým doopravdy jste. Jinými slovy, ono zraněné dítě vaším prostřednictvím promlouvá, když se pokoušíte pomoci svým rodičům, a pokud se snažíte pomoci ostatním skrze onu svou zraněnou součást, je to recept na katastrofu. Vy skončíte zraněni ještě více a vaši rodiče nejspíš budou naštvaní a zmatení.

Propustit své rodiče znamená nechat odejít jakoukoliv touhu je změnit. Musíte pochopit, že není vaší úlohou je kamkoliv vést. Vaším posláním je se vypořádat se svou vlastní stezkou - to je vše. Jakmile se doopravdy rozloučíte se svými rodiči, necháte odejít to dvojnásobné pouto, shledáte, že se mezi vámi a jimi otevírá nový prostor, mnohem volnější a otevřenější. Pokud jsou stále ještě naživu, vztah s vašimi rodiči se může stát méně napjatým, jelikož energie výčitek a viny odejde ze scény. Na druhou stranu můžete mít pocit, že se vám je nechce již tak často navštěvovat. Může prostě dojít k nedostatku společných zájmů. V každém případě se budete v tomto vztahu cítit mnohem volněji a budete si určovat vlastní kurs životem, bez potřeby jejich souhlasu či tendence se rozhněvat či naštvat, pokud s vámi nesouhlasí.

Ve svém životě se nyní můžete setkávat s lidmi, kteří patří do vaší “duchovní rodiny“. Duchovní rodina nemá nic společného s biologií, geny či dědičností. Jde o rodinu spřízněných duší. Často je znáte z minulých životů, kde vás spojovalo přátelství, láska či společné poslání. Je velmi snadné s nimi vyjít, neboť sdílíte vnitřní podobnost, patříte ke stejné rodině. Zažíváte cosi jako návrat domů. To, kvůli čemu jste si mezi ostatními lidmi připadali odlišní a osamocení, se teprve zde stává základem vašeho spojení a oboustranného uznání. Navazování spojení se svou duchovní rodinou je v pozemském životě opravdovým zdrojem radosti. Klíčem ke vpuštění této zkušenosti do vašeho života je nalezení vaší vlastní cesty “ven z údolí“ a rozpoznání onoho vnitřní Světlo. Jste-li schopni uznat své vlastní Světlo v prostředí, které vám je neodráží nazpátek, stáváte se svobodnými a nezávislými. Nezatíženi karmickými aspekty své historie, strachy a iluzemi, jež vás omezovaly, přitáhnete do svého života vztahy, které jsou založeny na lásce a respektu a které zrcadlí vaše probuzené božství.

© Pamela Kribbe 2005
www.jeshua.net

(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)


Občas se cítíme unavení, podráždění nebo deprimovaní, aniž bychom tušili proč. Na vině je často kontakt s lidmi, kteří jsou negativně naladěni. Je životně důležité pravidelně se od těchto energií očišťovat.

...z knihy Doreen Virtue "Poslové Světla aneb Co vám chtějí sdělit vaši andělé"

 Oblíbené očistné metody:

1) Rostliny:
Pravděpodobně nejsnažší způsob, jak se zbavit duševního odpadu je využívat pomoci Matky přírody. Stejně jako rostliny přeměnují kysličník uhličitý na čistý kyslík, dokáží také přeměnit nižší energie.Rostliny jsou nápomocné zejména ve zbavování těla energetických jedů. Andělé nás nabádají, abychom měli rostliny poblíž postele. Zatímco spíte, dokáže květina v květináči postavená na vašem nočním stolku udělat zázraky! Absorbuje těžkou energii, kterou jste během dne vstřebali a pošle ji do éteru. Nebojte se, rostlině nijak neuškodí. Andělé říkají, že nejlépe se osvědčují velkolisté rostliny, protože široké listy vstřebávají větší energetické pole. Monstera nebo filodendron jsou proto dobrou volbou.Čínské učení feng-šuej také doporučuje vyhnout se rostlinám se zašpičatělými listy nebo trny.

2) Přetínání éterických vláken: každý , kdo pracuje s lidmi, by měl vědět o éterických vláknech a o tom, jak s nimi zacházet. Kdykoliv si k vám někdo na základě svého strachu vytvoří závislost ( třeba z obavy, že jej opustíte nebo z přesvědčení, že jste zdrojem jeho energie či štěstí), vzniká mezi vámi vlákno.Vidí jej všichni, kdo jsou jasnozřiví, a vytuší jej každý, kdo spoléhá na svou intuici.
Tato vlákna vypadají jako chirurgická trubička a jejich funkce připomíná hadice na čerpání benzínu. pokud si k vám nějaký zoufalý člověk vytvoří pouto, pak z vás skrze toto éterické vlákno vysává energii. Nemusíte vlákno vidět, ale cítíte jeho účinky: jste unavení nebo smutní, aniž byste tušili proč. Je tomu proto, že člověk na druhém konci vlákna právě odčerpal vaši energii nebo vám skrze vlákno poslal svou toxickou energii.
Je dobré "přetnout vaše vlákna". Tím onu osobu rozhodně neodmítáte, neopouštíte ani se s ní nerozcházíte. Pouze přetínáte nefunkční, ustrašenou, na závislosti založenou část vztahu. Láskyplná část zůstává nedotčena.
V duchu nebo nahlas vyslovte:
"Archanděli Michaeli, volám tě na pomoc.
Prosím, přetni vlákna strachu, jež vysávají
mou energii a vitalitu.
Děkuji ti.

Pak zůstante chvíli potichu a nezapomente z hluboka dýchat, neboť dech otevírá dveře andělům spěchajícím na pomoc. Pravděpodobně ucítíte, jak jsou vlákna přetínána nebo bytahována.
Nemějte vůči těmto lidem žádné výčitky. Pamatujte si, že nejste jejich zdrojem energie nebo štěstí-je jím Bůh.
Přetínejte svá vlákna kdykoliv je třeba.


3) Vysávání
Když máme o někoho strach, viníme se z neštěstí jiného člověka, nebo když masírujeme někoho, kdo se trápí emocionální bolestí, můžeme ve snaze pomoci omylem převzít tuto negativní duševní energii. Dělá to každý, zejména ti služebníci světla, kteří se příliš snaží pomáhat ostatním - často na svůj vlastní úkor.Proro nám andělé ukazují tyto metody, jak při službě ostatním zůstat vyrovnaní. Chtějí, abychom pomáhali, ne však, abychom si tímto procesem ubližovali. Musíme proto zůstat otevření pomoci od ostatních včetně andělů. Mnozí služebníci světla jsou vyjímeční v poskytování pomoci, ale už ne tak dobří v jejím přijímání. Toto je způsob , jak tyto tendence uvést do rovnováhy.
Abyste mohli být s pomocí andělů očištěni, řekněte v duchu:
Archanděli Michaeli, volám tě nyní, abys ze mě odsál následky strachu".
Poté uvidíte nebo ucítíte velkého anděla. Je to Archanděl Michael. Budou jej doprovázet menší andělé známí jako Skupina milosti


Ukotvení ve hmotě - důležité-  chanelling

23.01.2009

Přišel čas,aby vše, čím jsi doposud v jemnohmotných energiích prošel,do hmoty ukotvovat začal.

Svá vnitřní nastavení znáš, sám sebe jsi dlouhou dobu objevoval ve všech
pokřiveních,ve své pravé zářící podstatě možnost  spatřit sám sebe jsi měl.

Je na tobě, jakým tempem rozhodneš se přijímat, buď trpělivý a silný,vše se na
pravou míru uvádí a do Božího řádu znova ve hmotě narovnává,ty sám si určuješ své tempo.

Máš-li pocit, že k zázračným výšinám chceš hned teď vyletět, pomni, že i hlubiny důležité pro tvou harmonii jsou.

Chceš-li za hmotnými statky se stále ještě hnát, pomni, že výšiny jsou závratné
a vnitřní blaženosti ve vnějším světě není, ta je jen v tobě samotném a ve
spojení s tím, kdo tě svou Láskou stvořil.

Přijímej trpělivě a s Láskou vše, co k tobě přichází a prožívej to až do hloubi
citů, to Ráj se v tobě znova otevírá tak, jak sis o to mnohokráte žádal.

Neutíkej sám od sebe, venku najdeš jen pusto a prázdnotu, to uvnitř tebe se
zářivý poklad skrývá a neměj obavy, nikdy nejsi sám.

Buď sám sebou a nehleď na příběhy ostatních, nehleď na jejich soudy, tohle je
tvůj příběh a pamatuj, že není jiné skutečnosti než tebe samotného.

Prožívej a prociťuj sebe samého naplno, bez zábran a pokřivení, jen tak scelíš
všechny střípky zářivé přítomnosti.

Nebuď myslí v minulosti ani budoucnosti, neměj z ničeho strach, tak bys jen
další oddělení vytvářel.

Cestou přímou a v tomto okamžiku zářivého Bytí spěješ z rozdělení do Jednoty,
zpět do kosmického Řádu a kosmického vědomí.

Postupně a trpělivě rozkrývej sám sebe a nenech se nikým zavádět na falešná
scestí, kdo tě omezuje, svazuje či manipuluje, jen sám svou přímou cestu ještě
nenašel.

Vzdávej díky Matce Zemi za to, že JE a s láskou jí i při její hluboké
transformaci pomáhej.

Tím, že vyléčíš sebe, vyléčíš celý svět. Začínej vždy u sebe.Nic jiného
není. Svět je jen zrcadlení.

23.10.2008 

E-mailem obdržela a přeposlala Jiřina Miltech Kira

zdroj: www.cestydusi.cz

10 kroků ke zvýšení osobních vibrací

Autor: Ivana Muková

24.10.2007

Zvýšení vlastních vibrací je jediným způsobem jak žít takový život, jaký chceme. Pokud vyzařujete vibrace nízké, nemůžete v životě dosáhnout harmonie a budete žít s vnitřním pocitem nespokojenosti. Tuto nespokojenost je třeba nejprve přijmout a smířit se s tím, že vás udržovala v nízkých vibracích. Když seberete odvahu něco se způsobem života, který vám nevyhovuje, udělat a vědomě se rozhodnete pro změnu, jste na nejlepší cestě zvýšit frekvenci, již vyzařujete (a kterou druzí podvědomě vnímají, i když nemusejí být nijak zvlášť citliví).

Jak tedy můžete své vibrace zvýšit, abyste si k sobě začali přitahovat více toho, co chcete, a méně toho, co nechcete?


Dávejte si pozor na to, o čem přemýšlíte. Sledujte bděle myšlenky, které se vám přes den honí hlavou, a pokud vám do ní náhodou vstoupí nějaká negativní či kritická, nezavalte se kvůli tomu výčitkami, nýbrž je místo toho podle svých možností nahraďte nějakými pozitivnějšími. Některé z nich, které vás naplňují pocitem štěstí a povznášejí, si můžete předem připravit a sepsat na kartičku, kterou pak budete nosit vždy při sobě. V případě přepadení negativním smýšlením pak na ni nahlédněte a nenásilně se „přeprogramujte“. Důležité je, abyste se udržovali v pozitivním smýšlení tak dlouho, jak to je možné, a čas strávený negativními myšlenkami zkrátili na minimum.


Mluvte pouze o tom, co chcete, nikoli o tom, co nechcete. Na co se totiž soustředíte, to posilujete a s největší pravděpodobností se také v životě potkáte. Změňte svůj slovník a používejte pozitivní výrazy. Když třeba chcete přestat kouřit, neříkejte si „Nekouřím“, protože to ve vás může evokovat pocity, že jste o něco ochuzeni. Místo toho prohlaste: „Odkládám kouření“, nebo „Kouření nepatří do mého života“ – i když je v poslední větě formální zápor, vyznění prohlášení je pozitivní. Vyzkoušejte si, co na vás platí – každý máme své vnitřní nastavení trochu jiné.


Naučte se žehnat. Žehnání nepatří jenom kněžím nebo do kostela, ale vyjádřením vděčnosti se rovněž zvyšují naše vibrace. Soustřeďte se na to málo (nebo nic), co máte, a vyjádřete za to vděčnost. Tímto požehnáním si této věci (příležitosti, vlastnosti) do života přitáhnete víc. A také věřte, že se vaše očekávání uskuteční.


Vyhýbejte se negativním nebo pesimistickým lidem. Takovíto lidé vyzařují velmi nízké frekvence, což vaše vyzařování může snižovat. Možná jste si sami všimli, že po setkání s určitými lidmi se cítíte jako vyždímaný citron. Je to tím, že si cucli vaší energie; a nemusejí to být jenom energetičtí upíři, kteří něco takového dělají vědomě s cílem druhému uškodit. Pokud se s nimi stýkat musíte (v zaměstnání, v rodině), pak jim naznačte, jak byste jejich problémy, stres a starosti, kterými se vás snaží zahltit, řešili vy, a pokud v tom budou pokračovat, nekompromisně rozhovor s nimi ukončete.


Moc nepřemýšlejte. Ano, čtete správně, nemyslete tolik! K odreagování od neustálých analýz vám může pomoci třeba procházka v parku – pokud to do přírody máte hodně daleko – nebo zavření se na určitou dobu ve svém pokoji (třeba s tím, že si musíte odpočinout, aby vás nerozbolela po práci hlava), a pusťte si příjemnou hudbu – nemusí být nutně relaxační, pokud styl New Age zrovna nevyznáváte- a koncentrujte se na její zvuk a na svůj pravidelný dech. Nedoporučuji vám dělat žádná náročná dechová cvičení, jenom si všímejte toho, jak dýcháte. A hlavně nehodnoťte! To by vám nabyté vibrace zase mohlo snížit. Můžete se také zaměřit na to, že vdechujete klid a lásku, a vydechujete napětí a obavy. Na vycházce či na výletě se kromě prodýchávání soustřeďte na krásu přírody.


Stýkejte se s lidmi stejné krevní skupiny. Najděte si skupinu lidí, kteří se zajímají o stejné věci jako vy, a současně se od nich učte. Nejenže se tím pravděpodobně vyhnete energetickým upírům popsaným v bodě 4), ale navíc navážete i milá kamarádství. Já jsem například měla hrůzu z masových akcí, ale dneska se velice ráda účastním různých společných meditací a podobných akcí. Mám pak ze sebe dobrý pocit, že jsem společenská a aktivní.


Obětujte každý týden něco, co vás nezničí – čas, peníze, pomocnou ruku, nebo něco, co již nepotřebujete a druhému ještě dobře poslouží. Rozproudí se tím energie mezi příjmy a výdaji: pomozte, a bude pomoženo i vám; darujte, a budete obdarováni. Ovšem tento bod si nevysvětlujte tak, že musíte víc dávat než brát! Hovoříme o rovnováze, a hlavně ze své oběti musíte mít dobrý pocit, cítit, že k něčemu byla. Samoúčelná oběť vám k osvícení nejenže nenapomůže, ale mohla by vás od něj i pořádně zdržet.


Uvědomujte si to, co děláte, a zůstaňte naladěni pozitivně. Každá vyslaná energie se nám jednou nějak vrátí, takže si snažte být za všech okolností vědomi toho, co děláte, jak se k druhým chováte, a jak v různých situacích jednáte. Jak se k druhým chováte, tak se budou oni chovat k vám, a tím, že se budete chovat poctivě a spravedlivě, si do života přitáhnete lidi stejně smýšlející i výhodné příležitosti. Na všechno, co se vám přihodí, se snažte pohlížet z té lepší stránky, z té, která je pro vás výhodnější. Přestaňte se zaobírat lítostivými výčitkami typu: „Proč se něco takového muselo stát právě mně?“, ale místo toho hledejte odpověď na otázku: „Jaké dveře se přede mnou tímto zdánlivě nemilosrdným zásahem otevírají?“ Není to totiž skutečné, nezapomínejte, že jsme duchovní bytosti, které si vybraly určité pozemské prožitky.

      Zdržte se sledování zpravodajství, které se soustředí výhradně na tragédie a katastrofy. Nebojte, o nic nepřijdete, vždy se najde nějaký ochotník, který vás o zlu, které se kolem nás děje, bude informovat. Nenabádám tím však k lhostejnosti; pokud můžete zlu nějak zabránit, rozhodně to udělejte. Pokud však vaše kompetence tak daleko nesahají, nemá smysl se v bolesti rýpat. Naprostá většina médií včetně reklam funguje na principu vyvolávání strachu, který se vás může zmocnit natolik, že budete jako očarovaní koukat na obrazovku a chtít o katastrofě vědět čím dál tím víc; čímž se dostanete do smyčky závislosti.


Udržujte kontakt se svými pocity. To je ze všech ten nejdůležitější faktor, který vám pomůže udržovat si vyšší vibrace. Vaše pocity v jemnohmotném světě působí jako lepidlem nebo magnet; když ze sebe máte dobrý pocit, začnete si do života přitahovat věci, příležitosti a události, které vibrují na téže frekvenci. Vaše vibrační úroveň se odvíjí od vašich pocitů, takže se podle svých schopností a možností snažte za každých okolností zůstat na jejím vrcholu, a co nejméně sklouzávejte do negativna a pesimismu. Čím lepší pocit budete ze sebe a ze svého života mít, tím více se zvýší vibrace vašeho osobního vyzařování.


Celý proces zvyšování vibrací je v podstatě o posunu ve vnímání reality, kdy se přesunujeme od strachu k pocitům vděčnosti, od boje (i za pozitivní hodnoty) k přijetí nevyhnutelného a vyrovnání se s tím, od vyčerpávajícího a křečovitého úsilí k povznášející lehkosti bytí. Neboť to, co jde samo, je požehnané; pokud nám něco v životě drhne, nemá cenu mlátit hlavou do zdi a překonávat sama sebe, neboť i to je boj.


Pokud po vás někdo chce, abyste žili v askezi nebo se nějak jinak trýznili či omezovali, zeptejte se sami sebe, co za tím ve skutečnosti stojí. Můžete s překvapením zjistit, že jde o záměrné snížení vašich vibrací a vypěstování závislosti, abyste byli z nějakého důvodu připraveni o samostatnost a status tvůrce své vlastní reality.

  

Publikováno v časopise Medium 8/07

©  Ivana Muková

Článek je možné dále volně šířit, ale bez úprav a s uvedením jména autorky i zdroje http://myslete-srdcem.blog.tyden.cz 

 

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace je metoda vytvořená Bertem Hellingerem, pomáhají nám nalézt jak je kdo ovlivněn osudy členů rodiny nebo jejich předků...Děkuji tímto Míše Duchnové a Vláďovi Kokoškovi za nezapomenutelné zážitky při čištění rodinné karmy.Více na:

http://www.cestyksobe.cz/cesty-k-dusi/rodinne-konstelace/vladimir-kokoska/75.html

Zaujala mne úžasná metoda hawajského šamana Ho´ponopono,možná zaujme i některé z vás.

Omlouvám se, prosím odpusť mi, děkuji Ti, miluji Tě.

 

„Božský Stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotě... Pokud jsme se já, celá má rodina i příbuzenstvo a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech, skutcích a svém jednání dopustili vůči Tobě, Tvé rodině, příbuzných či předcích čehokoli zlého od počátku stvoření až do dneška, prosíme Tě o odpuštění... Dopřej nám očištění, uvolnění a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací a přeměň tyto nechtěné energie v čisté světlo... A tak se staň.“

http://cintamani.cz/vitale/

 

http://www.cintamani.cz/vitale/navod.doc

 

 

1  
2  
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.