Sdílení Susila

Stránky o léčení duše i těla, miminkách a kojení

ČAKRY

Systém energií a vibračních polí člověka obsahuje tři základní složky:

  • Vibrační pole ( energetická těla - éterické, emociální, mentální, duchovní )
  • Čakry ( centra energie)
  • Nádí ( rozvodné kanálky, rozvádí pránu - životní energii v celém systému )
Nejdůležitější kanály energie v lidském těle se nazývají Sušumna, Ida a Pingala. Každá čakra je spojena kanálkem s páteří, s hlavním tokem energie tedy ( sušumnou ), procházející páteří od základní ke korunní čakře. Právě sušumnou stoupá síla kundaliní, která je stočená jako had ve spodním konci páteře. Pingala funguje jako nositel sluneční energie, Ida naopak měsíční a obě směřují od základní čakry směrem k jednotlivým nosním dírkám.
Rozhodující pro základní funkci lidského těla je sedm hlavních čaker ( existuje i mnoho vedlejších ), která se nacházejí podél vertikální osy těla, sídlící v éterickém vibračním poli. Podobají se trychtýřovitým květním kalichům, připomínající lotosové květy a jsou v přímém spojení s páteří a centrálním nervovým systémem. Čakry jsou v neustálém pohybu které se střídavě otáčejí doprava nebo doleva. V každém centru energie jsou vibrace všech barev, kde alespoň jedna dominuje.

7. čakra korunní (těsně nad hlavou), fialová, i bílá a zlatá.
  .
6. čakra čela-třetí oko (mezi obočím), indigově modrá, i žlutá a fialová.
  .
5. čakra krční (u krční jamky), světle modrá.
  .
4. čakra srdce (uprostřed hrudi), zelená, i růžová, zlatá.

3. čakra solar-plexu (dva prsty nad pupkem), žlutá až zlatožlutá.
  .
2. čakra sakrální (asi 10.cm pod pupkem), oranžová.


                                   1. čakra základní (u kostrče), ohnivě červená.
 

Správně fungující čakra má být kruhový vír umístěný centricky k povrchu těla. Každá odchylka v tomto umístění je příznakem energetické nerovnováhy, která se může projevit jako nemoc, bolest, nefungující mezilidské vztahy nebo sled negativních událostí v životě člověka. Čakra může být ucpaná stagnující energií, zploštělá nebo vychýlená jakýmkoliv směrem. Zjistit průchodnost můžete pomocí kyvadla, reiki, případně jinak.

Protože čakry bývají často v nerovnováze, existují způsoby, kterými lze více zprůchodnit tyto centra. Mezi nejpoužívanější patří vizualizace barev, které jsou uvedeny v popisu, dýchání přes čakry, použití mantry, poslech relaxační hudby, přikládáním určených krystalů přímo na čakry nebo používání esenciálních olejů ( vůní ). Důležité je zaměřit své vědomí do středu čakry, ale už jen tím, že na ni myslíme ji stimulujeme.

Pokud se i s vámi poslední dobou děje něco,co neumíte pojmenovat-tak jako se mnou:)))),možná vám to pomohou vysvětlit následující informace.

 

Nový systém čaker - proměna čaker ze 7 na 13

V době transformace dochází i k proměně našich energetických center tak, aby bylo možné jejich využití v nadcházející době. Proměna čaker může způsobovat přechodné pocity zrdravotních potíží, tlaků nebo bolestí v těle.
1. čakra
Toto energetické centrum umožňuje matce Zemi sladit vibrace vaší životní síly se svými. V podstatě matka Země závisí na rezonanci jejích fyzických andělů, aby si udržela maximální efektivnost svého magnetického a gravitačního pole.2. čakra
Je svázána s první čakrou. Jejím primárním účelem je pomoci oživit tělo prostřednictvím speciálních sexuálních praktik nebo oborů jako vysoce rituali-zovaná, plně vědomá tantra. Tento proces umožňuje vibrační energii (vnitřnímu sexuálnímu vylaďovacímu krystalu) vyladit celé tělo a obzvláště první čakru.

3. čakra (centrum Solar Plexu)
Nachází se hned nad vaším pupíkem a je sídlem druhého spojovacího bodu pro vaše plné já. Životní energie vstupuje skrze korunní čakru na vrcholku hlavy (zlatý motouz) a skrze Solar Plexus (stříbrný motouz) nebo sídlo vaší vůle. Srdeční centrum tuto energii reguluje.

4. čakra (centrum bránice)
Nově zformovaná srdeční čakra, nalézající se na spodku dutiny břišní, je nyní centrem pro ukládání emocí. V blízké budoucnosti bude schopno zmírňovat stres a posilovat energie vůle, uložené v centru Solar Plexu. Tato čakra je centrem obnovené prány (energie dýchání). Revitalizuje a čistí tělo.

5. čakra
Nachází se v srdci. Je to životně důležité spojení s andělskými energiemi čisté myšlenky a posvát-nými energiemi úplné lásky, zbavené veškerého vlastnictví, sentimentality atd. Tato úplná nebo čistá láska umožňuje vašemu tělu fungovat za vrcholné efektivnosti.

6. čakra (centrum brzlíku)
Též nově zformovaná, se nachází tam, co žláza brzlíku. Ve vaší nastávající realitě je tělo čistou myšlenkovou formou. Jeho imunitní systém je neskutečně silný a odolný. U transformovaného člověka si brzlík uchovává svoji původní velikost, což je asi třetina velikosti dospělého srdce. To znamená, že centrum brzlíku zůstává v průběhu vašeho života zdravé. Lidské tělo snadno získává schopnost transformovat jakoukoli potenciální nemoc.

7. čakra
Nachází se v hrdle a pomáhá sbírat energii prány, která posiluje a čistí tělo. Rovněž funguje jako komunikátor pro vaše vědomí a koordinuje energie těla s energiemi regulatorního vědomí hlavy.

8. čakra (centrum studnice snů)
Další nová čakra, se nachází v oblasti týlového laloku (vzadu, na spodku hlavy), přímo nad krkem. Jedinci, obzvláště s duševními schopnostmi, obvykle díky hromadění informaci, které vytváří v této oblasti problémy, pociťují bolesti hlavy. Neaktivnost této čakry odráží stav coby spící, omezené bytosti. Ve stáva-jící realitě mohou lidé s rozšířenými duševními schopnostmi používat spojení pro mentální kontrolu ostatních. Je důležité obklopit toto centrum silnou spirituální ochranou. V novém systému plného vědomí se toto konkrétní centrum, regulující duševní energie a zabraňující, abyste byli kontrolováni, stává velmi důležitým.

9. čakra (podvěsek mozkový)
Nově se nachází v oblasti žlázy podvěsku mozkového. Poblíž středu vaší hlavy tak umožňuje vašemu tělu reagovat na světlo a záření a využitím této reakce případně obnovit vaše tělo. V novém těle šesté, osmé a deváté centrum celkem intenzivně vzájemně reagují s ostatními, což vám umožňuje okamžité použití jakékoli vitální, mezidimenzionální informační energie.

10. čakra (centrum šišinky)
Nachází se uprostřed čela, nad nosem, a poblíž šišinky. Přivádí frekvence vyššího světla a je známá jako vizionářské centrum, centrum intuice, či “třetí oko“. Společně vám osmá a devátá čakra umožňují dostávat a interpretovat vize a další klíčové zprávy z vyšších vibračních stavů.

11. čakra (korunní centrum)
Nachází se v zadní polovině vrcholu vaší hlavy. Je to zde, kde se energie úplného já z univerzálního zdroje a dvě nové éterické čakry v hlavě spojují.

12. čakra (univerzální žena)
Nachází se ihned nad hlavou. Řídí levou stranu vašeho těla a reguluje mnoho kreativních darů a nadání. Je to rovněž místo, kde má zdroj touha po vnitřní sebelásce a po vnější lásce nebo soucitu. Je zdrojem a zásobárnou ženské energie.

13. čakra (univerzální muž)
Nachází se nad hlavou a reguluje pravou stranu těla. Má také řídící funkci pro vaše vnímání reality a vaši schopnost provést účelově určený plán. Tato čakra je zdrojem vašeho přání vnitřní a vnější harmonie. Je zdrojem a zásobárnou mužské energie.

 

VÁŠ SYSTÉM ČAKER-Nový systém čaker


V další fázi se realita vašeho fyzického těla posunuje do sféry mnoha vibrujících prizmatických barev a tančících energetických vzorů. Na systém čaker vašeho těla lze nahlížet jako na energetický vzor nádherných barev, rotujících kolem každého z třinácti hlavních energetických center. Představte si nádhernou kombinaci červené, korálově růžové a zářivé světle modré, rudo-oranžové a bílé a zářivě zelené, vše tančící společně v nádherném víru. Představte si, že každé energetické centrum spolupracuje se všemi ostatními jako celek. Dříve než se ponoříme do pozorování našich čaker, dovolte mi stručně popsat, proč se vám to děje.

Čakry (či vaše hlavní energetická centra) vám umožňují transformovat fyzické tělo a integrovat ho se spirituálním tělem, aby mohlo fungovat řádně. Pro dokončení této komplexní procedury má vaše lokální spirituální hierarchie v plánu zprovoznit čtyři dodatečné čakry, jak rychle je to jen možné. Tato čtyři nová centra vám umožní zvládnout nesmírnost multidimenzionálních informací, které budou součástí vašeho nového fyzična. Navíc transformují ostatních sedm čaker, čímž jim umožní převzít mnohé další „zodpovědnosti“. Vydejme se nyní na cestu naši miniaturní lodí a vstupme do systému životní energie vašich čaker.

Na pomoc pro detailní vysvětlení vašeho nového systému čaker jsme dali speciální zvětšený systém on-line. Podívejte se prosím na následující stránky.

První z dodatečných center se nachází v bránici, kde se v současné době nachází systém emocionální paměti vašeho těla.

Druhé nové centrum se nachází v brzlíku, kde je v současné době regulován váš imunitní systém. (Plně vědomí lidé mají kompletní a velmi zdravý imunitní systém).

Ostatní dvě nová centra jsou v hlavě. Jedno (zvané „studnice snů“) se nachází na zadní straně hlavy, hned nad prodlouženou míchou. Reguluje spojení vašeho vědomí s informacemi z vyšších dimenzí. Další nová čakra se nachází poblíž podvěsku mozkového a je pojmenována po hlavní endokrinní žláze těla.

Místo předešlých sedmi fyzických center těla, jich má vaše transformované tělo nyní jedenáct. Tato síť jedenácti center má další mezidimenzionální (éterická) centra, nacházející se nad hlavou. Jsou nazývány „univerzální žena“ a „univerzální muž“. Celkem budete mít třináct primárních nebo hlavních čaker – dvě čistě éterické a jedenáct, která jsou součástí vašeho fyzického já (viz obrázek 9). Další část naší malé okružní jízdy začněme popisem těchto nových a v současné době transformujících se čaker.

První čakra (kořenové centrum) se nachází na spodku břišní dutiny. Její hlavní účel se nicméně mění. Toto energetické centrum umožňuje matce Zemi sladit vibrace vaší životní síly se svými. V podstatě matka Země závisí na rezonanci jejích fyzických andělů, aby si udržela maximální efektivnost svého magnetického a gravitačního pole.

Druhá čakra (centrum sexu) se nachází poblíž sexuálních orgánů a je svázána s první čakrou. Jejím primárním účelem je pomoct oživit tělo prostřednictvím speciálních sexuálních praktik nebo oborů jako vysoce ritualizovaná, plně vědomá tantra. Tento proces umožňuje vibrační energii (vnitřnímu sexuálnímu vylaďovacímu krystalu) vyladit celé tělo a obzvláště první čakru.

Třetí čakra (centrum solaru plexus) se nachází hned nad vaším pupíkem a je sídlem druhého spojovacího bodu pro vaše plné já. Životní energie vstupuje skrze korunní čakru na vrcholku hlavy (zlatý motouz) a skrze solar plexus (stříbrný motouz) nebo sídlo vaší vůle. Srdeční centrum tuto energii reguluje.

Nově zformovaná srdeční čakra (centrum bránice), nalézající se na spodku dutiny břišní, je nyní centrem pro ukládání emocí. V blízké budoucnosti bude schopno zmírňovat stres a posilovat energie vůle, uložené v centru solaru plexus. Tato čakra je centrem obnovené prány (energie dýchání). A jak studenti jógy vědí, prána revitalizuje a čistí tělo.

Pátá čakra (páté centrum) se nachází v srdci. Je to životně důležité spojení s andělskými energiemi čisté myšlenky a posvátnými energiemi úplné lásky, zbavené veškerého vlastnictví, sentimentality atd. Tato úplná nebo čistá láska umožňuje vašemu tělu fungovat za vrcholné efektivnosti.

Šestá čakra (centrum brzlíku), též nově zformovaná, se nachází tam, co žláza brzlíku. Ve vaší nastávající realitě je tělo čistou myšlenkovou formou. Jeho imunitní systém je neskutečně silný a odolný. U transformovaného člověka si brzlík uchovává svoji původní velikost, což je asi třetina velikosti dospělého srdce.

To znamená, že centrum brzlíku zůstává v průběhu vašeho života zdravé. Lidské tělo snadno získává schopnost transformovat jakoukoliv potenciální nemoc. Díky stávajícím zemským vysokým úrovním radiace pozadí a mnoha dlouho zapomenutým válkám, které poškodily vaši atmosféru, se vaše centrum brzlíku začíná postupně zhoršovat, okamžitě po narození. V dospělosti je smrštěné z velikosti lidského dětského srdce na velikost malého ořechu.

Sedmá čakra se nachází v hrdle a pomáhá sbírat energii prány, která posiluje a čistí tělo. Rovněž funguje jako komunikátor pro vaše vědomí a koordinuje energie těla s energiemi regulatorního vědomí hlavy.

Osmá čakra (centrum studnice snů) je nyní zakrnělá a nachází se v oblasti týlového laloku (vzadu, na spodku hlavy), přímo nad krkem. Jedinci, obzvláště ti s duševními schopnostmi, obvykle díky hromadění informací, které vytváří v této oblasti problémy, pociťují bolesti hlavy. Neaktivnost této čakry odráží váš současný stav coby spící, omezené bytosti.

Ve stávající realitě mohou lidé s rozšířenými duševními schopnostmi používat spojení, které je klíčové pro limbický systém mozku, poskytované „studnicí snů“ pro mentální kontrolu ostatních. Je důležité to pochopit a obklopit toto centrum silnou spirituální ochranou. V novém systému plného vědomí se toto konkrétní centrum, regulující duševní energie a zabraňující, abyste byli kontrolováni, stává velmi důležitým.

Devátá (podvěsek mozkový) čakra se nově nachází v oblasti žlázy podvěsku mozkového. Poblíž středu vaší hlavy tak umožňuje vašemu tělu reagovat na světlo a záření a využitím této reakce případně obnovit vaše tělo. V novém těle šesté, osmé a deváté centrum celkem intenzivně vzájemně reagují s ostatními, což vám umožňuje okamžité použití jakékoliv vitální, mezidimenzionální informační energie.

Desátá čakra (centrum šišinky) se nachází uprostřed čela, nad nosem, a poblíž šišinky. Přivádí frekvence vyššího světla a je známá jako vizionářské centrum či „třetí oko“. Společně vám osmá a devátá čakra umožňují dostávat a interpretovat vize a další klíčové zprávy z vyšších vibračních stavů.

Jedenáctá čakra (korunní centrum) se nachází v zadní polovině vrcholu vaší hlavy. Je to zde, kde se energie úplného já z univerzálního zdroje a ony dvě nové éterické čakry v hlavě spojují.

Dvanáctá čakra (univerzální žena) se nachází ihned nad hlavou. Řídí levou stranu vašeho těla a reguluje mnoho kreativních darů a nadání. Je to rovněž místo, kde má zdroj touha po vnitřní sebelásce a po vnější lásce nebo soucitu.

Třináctá čakra (univerzální muž) se nachází nad hlavou a reguluje pravou stranu těla. Má také řídící funkci pro vaše vnímání reality a vaši schopnost provést účelově určený plán. Tato čakra je zdrojem vašeho přání vnitřní a vnější harmonie.

Mějte na paměti, milá srdce, že jste energií a světelnými bytostmi. Vše v rámci stvoření je světlo. Vaše buněčná struktura a vše kolem vás (místnost, ve které právě sedíte nebo jakákoliv jiná část vaší reality) je vše světlo. Světlo existuje na mnoha různých frekvencích. Existuje viditelné světlo a existuje neviditelné nebo hyper prostorové (mezidimenzionální) světlo. Existuje spousta různých úrovní světla. Světlo je všeobjímající. Veškeré stvoření je stvořeno ze světla. Z tohoto důvodu je každá oblast těla na světlo vysoce citlivá. Je klíčové, abyste toto pochopili. Všichni jsme světelné bytosti. Dokonce i nyní můžete říct, že jste světelná bytost s lidskou zkušeností.

 

Zdroj: http://www.bofi.cz/duchovno/novy%20system%20caker.htm

Muladhara-kořenová čakra

První - základní - čakra nás spojuje s fyzickým světem. Převádí kosmické energie na tělesně-pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie Země do celého jeho systému energii. Kdy máme kontakt s "duchem Matky Země", zažíváme elementární sílu Země, její lásku a trpělivost. Do působnosti této čakry patří všechny základní individuální všeobecné požadavky života jako takového pro přežití na této planetě. Mezi dary otevřené první čakry patří pozitivní „ano“ k životu na Zemi, k fyzické existenci, a připravenost působit v harmonii se silami Země a učit se od nich. Proto je základní čakra přiřazena prvku země; její barva je červená, barva energie a aktivity, barva v nitru jádra naší planety. Poskytuje nám zemitou pevnost a "pevnou půdu" `pod nohama, na které si můžeme vystavět náš život, zásobuje nás zároveň nutnou energií pro tvořivou činnost ve světě. Dává nám s1u prosadit se a vytrvat. Do oblasti působení první čakry patři také budování existence, materiální zabezpečení a zachováním vlastního druhu založením rodiny, stejně jako sexualita coby tělesná funkce a prostředek k plození dětí.

Svadišthana-sakrální čakra

Druhá čakra je centrem původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Je přiřazena elementu vody, ze kterého povstává vše živé a která v astrologii odpovídá našim citům a emocím. Voda oplodňuje a nechává vznikat stále nový život. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiím, které pronikají celou přírodou. Zažíváme sami sebe jako část neutuchajícího tvořivého procesu, který se v nás a skrze nás projevuje ve formě pocitů a tvořivého jednání. Tato čakra je často považována za sídlo Šakti, ženského aspektu Boha, ve formě tvořivé rodicí síly. U muže zahrnuje její přítomnost oblast pohlavních orgánů, které v sobě nesou impuls ke stvoření nového života. U ženy ovlivňuje druhá čakra ty oblasti, kde je takový oplodňující impuls přijímán a kde povstává nový život, kde je posléze rostoucí bytost chráněna, vyživována a zásobena vším potřebným

Manipura-čakra solar plexu
Je přiřazena elementu ohně - oheň znamená světlo, teplo, energii, aktivitu, v duchovní rovině také očištění. Čakra solar-plexu představuje naše slunce, naše centrum síly. Tudy přijímáme sluneční energii, která kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému a udržuje ho. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu ke světským věcem a k ostatním lidem. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízeny naše mezilidské vztahy sympatie a antipatie; stejně jako schopnost trvalých citových vazeb.
Důležitým úkolem této čakry je také očišťovat tendence a přání dvou spodních čaker, vědomě řídit a využívat jejich tvořivé energie, manifestovat duchovní kvalitu vyšších čaker v materiálním světě a dosahovat tak na všech úrovních co největšího naplnění v životě.Čakrou solar-plexu vnímáme také přímo vibrace ostatních lidí a odpovídajícím způsobem na ně reagujeme. Jsme-li konfrontováni s negativními vibracemi, cítíme v místě třetí čakry hrozící nebezpečí - čakra se bezděčně stáhne, což je její přechodný obranný mechanismus. Nenastává to však v případě, že světlo v nás je tak silné, že svým vyzařováním vytváří kolem našeho těla ochranný obal.

Anahata-srdeční čakra
Úloha čakry srdce je sjednocování skrze lásku. Každá touha po vroucím kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce, i tehdy, když nás potká v "zakleté" podobě - smutku, bolesti, strachu z odloučení ze ztráty, lásky.Ve své očištěné a dokonale otevřené formě je čakra srdce centrem opravdové ničím nepodmíněné lásky, lásky, která je zde jen kvůli sobě samé. Ve spojení s horními čakrami se stává tato láska  Láskou boží, a vede k poznání boží přítomnosti v celém stvoření, ke splynutí s nejvnitřnějšim jádrem, srdcem všeho v Universu.

Višuddha-krční čakra
V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace.Komunikace našeho vnitřního života s vnějškem se odehrává převážně mluveným slovem, ale i gesty, mimikou a uměleckými projevy Kreativita, která má sídlo ve druhé čakře, se spojuje v krční čakře s energiemi ostatních čaker, kde jí formující sila éteru dává určitý výraz, který pak předáváme do vnějšího světa kolem nás. Můžeme však vyjádřit pouze to, co v sobě máme. Tak dostáváme přes pátou čakru především schopnost sebereflexe.

Adžna čakra-třetí oko
Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšší vidící centrum centrálního nervového systému.Každé realizaci v našem životě předcházejí myšlenky a představy, které mohou vycházet buď z podvědomých emočních vzorů, nebo může být jejich zdrojem poznání skutečnosti. „Třetím okem" jsme silou myšlenek propojeni s příběhem projevu. Všechno vědění, které se ve Stvoření projevuje, je v čistém bytí přítomno v neprojevené formě.

Sahasrara-korunní čakra
Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku.Podobně jako jsou v bílém světle obsaženy všechny barvy spektra, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je pramenem a výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Zde jsme spojeni s božským Bytím bez vlastností a tvaru, které v sobě však všechny tvary a vlastnosti neprojevené obsahuje. Je to místo, kde jsme "doma". Odtud začala naše cesta životem a sem se zase vrátíme na konci našeho vývoje. Zde žijeme a prožíváme sebe v Bohu, ztotožňujeme se s Boží podstatou, ze které jsme vzešli. Naše osobní pole energií splývá s polem energií Universa. Co jsme zprvu chápali jen intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Poznání, které se nám dostává prostřednictvím sedmé korunní čakry, jde ještě dál než vědění umožněné šestou čakrou, neboť zde už nejsme odděleni od objektu vnímání. Zažíváme různé formy projevu Stvoření, ke kterým patří kromě jiného i naše tělo, jako hru božského vědomí, se kterým jedno jsme. Cestu k rozvoji nejvyšší čakry označuje fialové zářní. Fialová je barvou meditace a odevzdanosti. Rozvíjením sedmé čakry se uvolňují také poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích. Každá čakra se stává zrcadlem božského Bytí na svojí speciální úrovni a projevuje tak nejvyšší jí přístupný potenciál. Jakmile je korunní čakra dokonale probuzena, je její úkol přijímat kosmické energie ukončen. Sama nyní vyzařuje energie, její "květ" se vyklene ven a vytvoří korunu čistého světla nad hlavou
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.