Sdílení Susila

Stránky o léčení duše i těla, miminkách a kojení

ANDĚLÉ

Andělé jsou duchovní bytosti, které nás doprovází na naší cestě životem. Jsou neustále s námi a jsou vždy připraveni pomoci nám s řešením jakéhokoli problému. Stačí jen vědomě anděly požádat o pomoc.

Požádejte Anděly o pomoc, oni sami nemohou zasahovat do našich životů bez našeho svolení .

Odevzdejte problém Bohu a andělům, aby jasně mohli zasáhnout v dané oblasti. Nesnažte se radit, jak by to podle vás bylo nejlepší, ale prostě myšlenku odevzdejte.

Mějte víru v tento svět, plně se tomu oddejte, avšak zůstaňte maximálně aktivní. Věřte, že pomoc přijde s tím nejlepším řešením.

Sledujte znamení, která k vám mohou přijít ve formě snů, tušení, pocitů, představ, myšlenek, či situací. 

Léčení s Anděly (z knihy od Doreen Virture, Ph.D.)

  Zákon svobodné volby říká, že Andělé nesmí do našich životů zasahovat, pokud jim k tomu nedáme výslovné svolení. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy se ocitneme v ohrožení života a přitom ještě nenastal náš čas zemřít. V ostatních případech musíme Anděly o pomoc požádat.
    Možná si nejste jistí, jak je oslovit. K tomu, aby vám Andělé přišli na pomoc, není třeba žádných zvláštních zaříkávadel. Stačí si jen pomyslet : Andělé! A oni se okamžitě přihlásí. Každého, tedy i vás, od narození až do smrti provázejí nejméně dva strážní Andělé. Nic, z toho co kdy uděláte nebo nač pomyslíte, nemůže vaše Anděly přimět, aby vás opustili nebo milovali méně. Jejich láska k vám je mocná a neklade si žádné podmínky.

    Můžete také poprosit o další Anděly. Buď požádejte Boha, ať vám Anděly pošle, nebo se obraťte přímo na ně. Oba způsoby vyjdou nastejno, protože Andělé vždy následují Boží vůli. A Bůh si vždycky přeje, aby vás Andělé obklopovali a utěšovali, kdykoli je o to požádáte.

  Aby mohli Bůh a Andělé vaši situaci vyléčit, musíte jim ji bezezbytku postoupit. Je to trochu, jako když posíláte dopis: také musíte dát své psaní z ruky, aby je pošta mohla adresátovi doručit. Tak často prosíme nebesa o pomoc. Místo abychom se jí otevřeli, však lpíme na problematické situaci a bráníme tak Andělům, aby využili svých schopností a zasáhli. Pokud opravdu stojíte o pomoc, přenechejte svůj problém zcela Bohu a Andělům.

 Bohu a Andělům nemůžeme vnucovat vlastní scénář, jak mají nápravu naší situace podniknout. Věřte tedy, že nekonečná Božská moudrost a tvořivost přijde s řešením mnohem lepším, než o jakém naše lidská mysl dokáže třeba jen snít. Pamatujte si: Bůh si přeje, abyste byli šťastní!

Poté, co svěříte svůj problém Bohu a Andělům, můžete být vyzvání, abyste podnikli určité lidské kroky k vylepšení dané situace. Tyto pokyny k vám přijdou prostřednictvím hlasů, snů, představ, tušení nebo intuitivních pocitů. Pokud si nejste jisti, odkud tyto vzkazy přicházejí, požádejte Boha o potvrzení jejich pravosti.     Bůh a Andělé vám budou vždy posílat jenom láskyplná a podpůrná poselství, takže, pokud byste někdy dostali strachuplný nebo násilný pokyn, nikdy jej nenásledujte! Pokud jsme ovšem ve svém srdci a mysli stále blízko Bohu, nemusíme se zásahů takzvaných padlých andělů vůbec obávat. Dokonalá Boží láska je tou jedinou skutečně existující silou. Myšlenkové formy strachu a temnoty jsou iluzemi, jež nám mohou ublížit jen tehdy, když jim to umožníme.

    Poté, co jste Anděly požádali o pomoc, tedy vyhlížejte Boží vzkazy, které vás provedou řešením obtížných situací. Tyto pokyny jsou odpovědí na vaše modlitby a vy se teď musíte zapojit a umožnit Bohu, aby vám pomohl. Někdy po vás mohou žádat činy – tehdy vám andělé například řeknou, ať se vypravíte na určité místo nebo zavoláte jistému člověku.
    Jiné instrukce zase budou mířit k vaší mysli a k srdci – to v případě, kdy vás Andělé požádají, abyste sobě či někomu jinému odpustili. Ať už jsou jejich vzkazy jakékoli, vězte, že přicházejí od Zdroje všeho léčení a řešení. Budete-li následovat tyto pokyny, dosáhnete úplného vyléčení vaší situace.
    Žádná situace není příliš velká ani příliš malá na to, aby ji pro vás andělé nemohli rozřešit. Ať už chcete místo k parkování, peníze na zaplacení účtů nebo lepší zdraví, v každém případě vám andělé rádi vyhoví. Největší odměnou je pro ně vaše štěstí, takže, pokud je to v souladu s Božím záměrem, poskytnou vám cokoli, co vás potěší. Ostatně radost je přeci vaším vrozeným právem a vy si ji zasloužíte.Obrázek

http://kouzelneobrazky.webgarden.cz/image/13103491

Archanděl Raziel

sluneční zasvěcení, charisma, potlačená zlost, mystérium, čištění a detoxikace, využití sexuální energie k rozšíření vědomí, vzlétnout jak Fénix z popela, životní radost, energie, tajné vědění vesmíru, mužský aspekt tvoření, moc, projekce ega, probudit mistrovské já, úspěch

Energie archanděla Raziela
ovlivňuje nejhlubší pád ega a nejvyšší vzestup duše, když je dokonán "pra-třesk" v srdci a ve vědomí.
Archanděl Raziel je aspektem vědomí Lorda Maitrey a navazuje spojení s tímto vysokým Mistrem Světla. Archanděl Raziel si bere svou sílu ze srdce slunce a přivádí Boží lásku na pozemskou úroveň. Účinek energie archanděla Raziela se vztahuje jak na osmou čakru mimo fyzické tělo, tak také na třetí a kořenovou čakru.
Symbolem archanděla Raziela je slunce. Slunce reprezentuje mužský aspekt tvoření tím, že svým ohněm a svou prasilou zahřívá a oplodňuje. Archanděl Raziel podporuje duchovní nauky vedoucí k poznání cíleným využitím sexuální energie, jako např. tantru.
Jeho hlavním posláním však je, abychom poznali sebe v Bohu a Boha v sobě. Ve skutečnosti nejsme od Boha odděleni. V kritické situaci prosíme o něco mimo nás, co si v našich představách nejsme sami schopni dát. Modlíme se k Bohu s prosbou o léčeni, finanční podporu a o uskutečnění láskyplných vztahů.
Když se nám podaří dosáhnout toho, že se chápeme neodděleně od Božího slunce v našem srdci, když se nám podaří chápat sebe samé jako původ Božího vědomí a jako sílu, jež tvoří vše v přebytku, spojujeme se s naším vyšším Já, odkud je zásobován jevový svět světelnou energií.
Mystická pravda, která leží mimo lidské chápání a je zrozena z vyššího Já, zní: "Já jsem." Zkušenost "Já jsem" je probuzení Božího vědomí, naší skutečné přirozenosti v nás a odpovídá zrodu mistrovského já - svět kolem nás se nově uspořádává.
Naše hojnost v nitru se manifestuje navenek. Zakotveni v mistrovském vědomí stojíme nad zákony, které ovlivňují utrpení, nemoc a nedostatek.
Tím, že již Boha neprožíváme odděleně, se v nás dokončuje velké sluneční zasvěcení. Vědomí ega, jež klade nekonečně mnoho podmínek a tím blokuje neomezený - tok energie léčení, jednoty a lásky, je nahrazováno vládou mistrovského Já. Osmá a první čakra jsou propojeny.

Hovoří archanděl Raziel
Já jsem dokonalý nositel Světla. Já jsem dokonalé Světlo z centra slunce. Přináším vám pravdu slunečního bytí. Já jsem ve vás a vy jste ve mně. Ve mně a v Lordu Maitreyovi získáte vědomí o původu neomezeného BoŽího Já ve vás a o nižší přirozenosti, na kterou se stále znovu vážete. Projděte se mnou branou osvícení. Oheň slunce spálí vaše myšlenky, plné utrpení a z nich zrozené projevy, aby se pozvedlo mistrovské Já ve vás. Je to východ slunce duše.
Ve skutečnosti již si své osvícené mistrovské Já. Slunce tvého nebe stojí vysoko. Jsme jednotou ve Světle.

Situace
Když je blokována energie, kterou reprezentuje archanděl Raziel, dochází k těžkostem v materiálním aspektu tvoření.
Potlačená zlost a jiné emocionální projevy, otravující naši bytost, brání odtoku tělesných a duševních odpadů a zatěžují nás jak psychicky, tak fyzicky. Následkem je pocit oddělení od zdroje. Naše přirozená vyzařovací síla významně polevuje a cítíme se bez energie, protože je třeba mnoho energie k potlačení emocionálního přetlaku v nitru.
První čakra je oslabena nejvíce, protože je v otevřeném stavu blokována, čímž dochází k rušivým vnějším vlivům.
Negativní energetické vzory mohou snadno vnikat dovnitř a naše duševní a tělesná situace se ještě dále zhoršuje. Odděleni od Božího zdroje nejsme v kontaktu ani s osmou čakrou, od níž by se dala očekávat pomoc, neboť předává informace našeho vyššího Já.
Stav vnitřní nouze se přirozeně zrcadlí i navenek, čímž dochází k problémům se sexualitou, partnerstvím a s materiálním nedostatkem. Na tělesné úrovni jsou především postiženy rozmnožovací orgány a orgány, které zbavují tělo jedů.
Při řešení tohoto stavu je nutno nejprve pracovat na příčinách problémů, abychom zlo vytrhli i s kořeny. Je pro tebe jistě prospěšné požádat Raziela o pomoc. Najdeš k tomu vhodnou a velmi silnou afirmaci dále v textu. Vibrací při hlasitém pronášení slov se vytváří ve tvém nitru rezonance, která tě opět spojí s tvým vyšším Já. Jsou jí přitahovány pomocné energie. Jaksi sami od sebe se objevují odpovídající léčebné prostředky, osvobozující a vyjasňující situace, jež vyplaví příčiny tvé zlosti, a podpora andělů a archandělů. Stačí o to jen požádat. Léčení je možné, jakmile jsou odbourány emocionální zátěže. Proběhne u tebe velká změna. Sluneční zasvěcení, probuzení tvého mistrovského Já, je možné kdykoli, kdy si uvědomíš svou skutečnou přirozenost - ono "Já jsem".
Úspěch, který sis vždy přál, přijde nyní automaticky.
Může být, že tuto událost sice vděčně, ovšem emocionálně nepohnut uvidíš jako část své nové vnitř,ní pravdy.
Duchovní úspěch se slunečním posvěcením, jehož jsi dosáhl, je skutečným vítězstvím. Radost a hojnost života tady vždy byla. Viděli jsme se vně tuto životní radost a nyní jsme se jí sami stali.

Pomocná afirmace
Milovaný archanděli Razieli, svatý moudrý Duchu, prosím o sluneční zasvěcení. Nech, prosím, vzejít mé slunce a uvolni řetězy minulosti! Ať již jde o řetězy z energie materiální manifestace nebo o rodinné svazky nebo o význam mého jména: prosím Boží milost, aby rozpustila řetězy, které mne poutají k mému nižšímu Já. Vstupuji do Světla praslunce, do Božího Světla. Právě teď!


Zdroj: Velké karty archandělů od U. Hinrichs

Internetový zdroj:http://www.ranka.cz

Metatron

Spojuje Boží a lidské, zvyšuje vědomí, vyzdvihuje člověka do nadpozemské úrovně, pomáhá přijímat Boží lásku, uzdravuje proudem Božím,  dává přístup k duchovním vědám a esoterickým pravdám,pomáhá  odložit duchovní pýchu, objevit něco skrytého v sobě a ve světě, uskutečnit Kristovo vědomí .

Energie archanděla Metatrona
   Energií archanděla Metatrona vstupujeme do nové výsostné úrovně. Metatron je nejmladším v nebeském vůdčím zástupu a současně je podle svého zařazení umístěn v hierarchii úplně nahoře, jeho moc je srovnatelná s mocí archanděla Michaela, přestože je energie archanděla Metatrona zcela jiného druhu.
   Ve starých spisech je možné se dočíst, že prý byl Metatron jednou člověkem. Byl Bohem jmenován nebeským písařem. Archanděl Michael jej potřel vonícím, barevně svítícím olejem a tím jej zcela přeměnil na archandělskou bytost. Od té doby je archanděl Metatron přímým spojením mezi Bohem a lidmi.
   Přítomnost archanděla Metatrona má vždy zvláštní, důležitý význam, protože lidem zvěstuje Boží slovo, většinou Božské pravdy o nás samých a o Boží tváři našeho Já. Strhává závoj ze zrcadla, takže se poznáváme v novém Světle.
   Barva osmé čakry, magenta, je barvou jeho záření. Metatron nás umí zahalit do nového oděvu, oděvu ze všech barev nebes a Země. Tak získává naše duše oděv, který k ní patří. Barvy hrají v procesu přeměny, jenž nás pozvedá do vyšší úrovně vědomí, zvláštní roli.
   Poté, co jsme se uzdravili pomocí energie archanděla Metatrona, která dalece přesahuje to, co je tělesně dané, a která se uskutečňuje v našem hlubokém Já, v naší duši, v našem celém bytí od počátku věků, je tkán nový oděv duše. Tím se stáváme v našem tělesném vyzařování zářivějšími, láskyplnějšími a přítomnějšími. Viditelnými důkazy této přeměny jsou například jemnější pleť, zářící oči, vitální vlasy, zdravější zuby a vymizení chronických nemocí a vůbec nejrůznějších tělesných a duševních poruch. Aby mohlo k této proměně a uzdravení dojít, zpřístupňuje archanděl Metatron staré a nové vědění o léčení, oduševňuje hmotu léčivou silou a informacemi a zprostředkovává lidstvu vesmírné vědění pomocí různých takzvaných esoterických věd, čímž nám dává klíč od dveří k našim skrytým pravdám.
   Mnohé leží skryto v hlubinách našeho Já. Kdo se vydá na cestu k sobě samému a otevře se zjevením, která jsou těm, kdo se po nich ptají, všude přístupná, zažije uzdravení poznáním. Pro lidského Ducha vlastně není nic nemožné, pokud se spojí se správným věděním, které se zrodilo z Boží pravdy.
   Kdysi vystoupil Boží písař na nebe a stal se archandělem Metatronem. V současnosti je vyzýváno mnoho lidí, aby se změnilo a aktivovalo svůj Boží vzor, který již obsahuje jejich budoucí bytí. Jednou z největších pastí, která brání ještě mnoha dělníkům Světla aby se pozvedli, je pýcha.
   Nepozorovaná a plíživá pýcha pokrývá všechno uvolněné, čisté a krásné šedivým závojem samolibosti. Takovými lidmi je duchovní vědění zneužíváno k omlouvání vlastního jednání a přitom ještě věří ve svou vlastní počestnost, sami si nabíhají do pasti a zraňují sebe a ostatní lidi, což nově zatěžuje jejich duši. Záblesky nového třpytu, kterého je dosaženo ve vývoji duše, musí být živeny pokorou a odpovědností. Jinak by se výdobytky s námahou získané při vývoji duše mohly znovu ztratit.

Ze sebe rodím svou jedinečnou a budoucí postavu, kterou jsem byl, jsem a opět budu.
   S důvěrou se odevzdávám archandělům, abych byl během své vnitřní a vnější proměny ochráněn.
   Fialové a purpurové Světlo do mne proudí mým temenem.
   Zakouším zázrak transformace.
   Tím se pro mne uskutečňuje nebe na Zemi.

Archanděl Michael

Jeho posláním je ochrana, spravedlnost, pravdivost, autorita, moc, konfrontace s vesmírnými Božími zákony, oddělení, vysvobození, důvěra v Boha a v Boží jednotu, zůstat duchovně nasměrován na jednotu s Bohem, najít a uskutečnit skutečný mír

Energie archanděla Michaela
   Michael znamená "Kdo je jako Bůh" a obsahuje v sobě otázku, která - nasměrována na nás samé - vede k poznání, že máme dodržovat určitá pravidla a vesmírné zákony, protože jinak opouštíme Boží jednotu a vzdáváme se našeho Božího Já.
   Archanděl Michael nám pomůže si uvědomit, že jsme, už jen jako část Boží jednoty, Bohem, a že každý pokus o samostatnost má za následek bezprostřední "pád".
   V této silné energii se setkáváme s mnohými tématy ega, a s ohledem na vnitřní boje se navenek odrážejí různé problémy, které se pokoušíme překonat.
   Témata, jež se ukazují, obsahují problémy s autoritou a boj o moc. Podíváme-li se přesněji, zjistíme, že vnější konflikty jsou ve skutečnosti naše vlastní neřešené konflikty v nitru, které můžeme s pomocí energie archanděla Michaela osvobodit a rozpustit.
   Tento postup není zcela bezbolestný. Světelným mečem archanděla Michaela jsou oddělovány a rozpouštěny disharmonie a tmavé skvrny na naší duši, teprve potom dojde k uzdravení a osvobození se z karmy.
   Nechat působit energii archanděla Michaela je základem ke skutečně pravdivé lásce a skutečnému vnitřnímu míru. Jeho vyzařování mění vědomí moci a autority na láskyplné vědomí, naladěné na Boží jednotu. Archanděl Michael pomáhá zachovat víru a důvěru v Boha. I v mezních situacích, kdy je třeba učinit vážná rozhodnutí, i v okamžicích zoufalství a strachu. Jak často zažíváme, oživují se negativní myšlenkové vzory na základě našich strachů a nedostatku důvěry v Boha a v nás samé. Archanděl Michael nás seznamuje s možností, že se můžeme duchovně naladit na to dokonalé tím, že se jednoduše srdcem rozhodneme zůstat naladěni na Boží sílu, lásku a dokonalost.
   Tento postup se dá vysvětlit na malém příkladu: Člověk stojí před obtížným rozhodnutím, které má následně ovlivnit další průběh jeho života. V myšlenkách předjímá nejrůznější možnosti, jak celá záležitost dopadne, když se rozhodne tak nebo onak. Základ jeho myšlenek tvoří emocionální, mentální a karmické vzory, které jsou srovnatelné s dávno překonanými výsledky vědeckých bádání. Přestože pochází z jiného období, jsou používány v současnosti, což nutně vede k chybným výsledkům.
   Energie archanděla Michaela vyjasňuje negativní, překonané myšlenkové a emocionální vzory. Člověk z našeho příkladu by se nyní měl s důvěrou odevzdat Boží lásce a pravdě. Vyvine mentální úsilí, které přitáhne Boží podporu, uzdravování a pozitivní změny. Žít nemoc a neštěstí, zatímco je vědomí naladěno na Boží dokonalost a lásku, je zbytečné, protože se člověk nyní naučil spojit se se svým duchovním domovem.
   Archanděl Michael byl vyslán sdělovat tuto pravdu.
   Jeho energie a poselství smiřuje a spojuje nebe a Zemi a odděluje, co chce zůstat nesmiřitelné.

Ne moje, ale Tvoje vůle se staň.
   Nic nemá nade mnou moc, pokud to Bůh nepřipustí.

Archanděl Rafael

Jeho posláním je léčení těla, Ducha a duše, otevření třetího oka, pravda, růst skrze léčení, léčení skrze lásku, sebeléčení, schopnost léčit ostatní, poznat vlastní poslání, rodina duše

Energie archanděla Rafaela
   Pomocí světle zeleného až mechově zeleného světelného paprsku, ke kterému patří archanděl Rafael a jehož prostřednictvím se uskutečňuje léčivá energie na pozemské úrovni, získáváme přístup k vnitřním tématům, jež se často manifestují jako nemoc. Naše bytí oddělené od Boží jednoty zažíváme denně jako nedostatek, který nás současně motivuje ke změně tohoto neuspokojivého stavu.
   Nemoc, utrpení a bolesti jsou vnějšími znaky naší duševní tísně. Utrpení je většinou hnací silou vedoucí k poznání, proč nás trápí právě ta či ona bolest. Už v tomto postupu vězí klíč k vyléčení. Tím, že hledáme odpovědi, jsme energií archanděla Rafaela seznamováni s možností poznat nevyřešené emoce, které se projevují jako tělesné a duševní utrpení, a tím odstranit příčinu. Teprve potom jsme připraveni umožnit vyléčení.
   Tento zdánlivě snadný cíl je však obtížné uskutečnit, protože díky strachu ze změny a z nepříjemného pohledu do vlastního zrcadla stále znovu ztroskotáváme na našem vlastním odporu.
   Odmítání připustit, že nás uzdravuje Bůh ("Bůh léčí" odpovídá významu jména Rafael), má kořeny v hlubokém strachu, že potkáme své skutečné Já, které neodpovídá naší přijaté osobnosti.
   Většinou se naše osobnost podobá pevnému pancíři, který zadržuje nahromaděné pocity jako zlost a smutek.
   Naše skutečné Já se nemůže ukázat; růst není možný.
   Zde nás energie archanděla Rafaela podporuje. Pancíř se uvolní, nahromaděné pocity se dostávají na povrch a uvolňují se. Tento proces odpovídá zbavování se duševních jedů. Duše je osvobozena a může dojít k uzdravení i na tělesné úrovni.

Nosím ve svém srdci srdci Boží lásku. Je klíčem k mému vyléčení.

Archanděl Gabriel

Jeho posláním je síla měsíce, naděje, osvícení hmoty, vzkříšení, zrození, obrácení se ke Světlu a k vyšším úrovním vědomí, rozpuštění blokád a bolestí srdeční čakry a jejich vypuštění vzhůru, odpuštění, uskutečnění aspektu Marie

Energie archanděla Gabriela
   odpovídá uskutečnění ženské části bytosti. Tento archanděl je v klasické hierarchii jako jediný ze vznešených sedmi jednoznačně zažívaný jako ženská bytost.
   Archanděl Gabriel se objevuje všude tam, kde jde o osvobození a naplnění ženské části bytosti. To znamená, že je nutno podívat se na téma matky a vlastního mateřství.
   Energie archanděla Gabriela je velice podobná energii Matky Marie. Obě energie vycházejí ze srdce a odtud stoupají vzhůru. Kdo chce aby se jej tato něžná, láskyplná energie dotýkala, musí se vzdát veškerého odporu v srdci. Tam je často navršeno velké množství zlosti, bolesti, smutku a zoufalství. Většinou nás potom zaplaví moře slz, dlouho zadržovaných, a nyní plnících svůj čistící úkol. Považujeme za stresující a příliš bolestné připustit si naše pocity.
   V našich životních strukturách pro to většinou není žádný prostor, takže se může ukázat mnoho tělesných symptomů, které jsou nouzovými signály našeho těla a duše.
   Když začne energie archanděla Gabriela proudit ze srdce vzhůru, začnou se odhalovat ženské části naší bytosti. Rozvíjíme obětavost a pokoru, odpouštíme sobě a ostatním, akceptujeme, že se věci dějí tak, jak se dějí, a přijímáme Boží sílu, která se rodí z mateřské lásky.

Afirmace

Cítím se v bezpečí a živen v mateřské lásce Boží

Archanděl Chamuel

Jeho posláním je důvěra, naděje, radost, vztahy, láska, vnitřní dítě, kreativita, bezpečí, význam překážek a bytí,jiného druhu, mít radost ze života, chtít být skutečně tady .

Energie archanděla Chamuela
   Důsledkem působení této energie je čistá radost a blaženost. Kdo přijde do styku s energií archanděla Chamuela, tomu se chce smát a tancovat a objímat celý svět.
   Život může být užíván plnými doušky, protože je opět objeveno a oživeno dítě v nás.
   Archanděl Chamuel podpůrně působí všude tam, kde se ztratila radost z pozemského života a má být opět objevena. Otevírá vědomí všemu, co činí radost, kráse, něze, harmonii a všemu, co vyjadřuje na Zemi Boží dokonalost.
   Opět se obnoví tok tvůrčí síly a je vyjadřován hudbou, herectvím, malováním, psaním a jinými uměními.
   Archanděl Chamuel umí vyzvednout na povrch kreativní vlohy, které jsou skryty v každém člověku. Tím se stává život bohatším a plnějším. Je také jemně podporován vývoj duše. Z tvůrčích činností se mohou zrodit hluboké poznatky.
   Vztahy získávají vlivem energie archanděla Chamuela jiný význam. Milostné vztahy nabývají na hloubce a intenzitě. S partnerem naší duše je možné zažít Boží lásku, v přátelství se odráží hluboké spojení duší, důvěra a bezpečí. Archanděl Chamuel přivádí duši k její rodině.
   Jeho energie je také cítit v kontaktu s dětmi, zvláště s takzvaně postiženými dětmi. Jsou často naplňovány láskyplnou energií archanděla Chamuela a přinášejí na Zemi jeho záření.
   Ve významu jeho jména "Bůh je mým cílem" je cílem míněna láska, protože Bůh je čistá láska.

 Boží radost a láska tryská z mého srdce. Odtud ji šířím do světa.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.