Sdílení Susila

Stránky o léčení duše i těla, miminkách a kojení

Homepage

Modlitba pro vzestup

Milovaný Archanděli Michaeli!

Spas mne, prosím, milostí boží ode všech psychických, fyzických, emocionálních, mentálních karmických vazeb k inkarnovaným i neinkarnovaným bytostem.

Sprosti mne všech slibů, kleteb a přísah, které jsem učinila v tomto životě či v životech jiných, a které mne stále ještě poutají.

Zbav mne všech psychických, fyzických, emocionálních a mentálních manipulací, jež vycházejí od inkarnovaých i neinkarnovaných bytostí.

Zbav mne všech karmických i emocionálních vzorců mých rodičů a předků.

Zprosti mne veškeré osobní i rodinné kolektivní viny a spoluviny, spáchané slovem i činem.Vykup mne z veškerého otroctví, neboť já jsem připravena sloužit Světlu!

Zachraň mne nyní z matrice zapomění, obětování se a bojkotu sebe samotné.

Spouji se s milostí Boží a prosím o uzdravení na všech úrovních.Prosím, poskytni mne i druhým tu nejvyšší možnou ochranu. Spas mne nyní v Kristu. AMEN.

Prameny: Ulrike Hinrichs

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.