Sdílení Susila

Stránky o léčení duše i těla, miminkách a kojení

Homepage

,,Umíte se modlit?" zeptal se po chvíli Mág.   Samozřejmě, že to Brida uměla. Každý člověk se umí modlit. ...,,Až se tedy slunce dotkne obzoru, pomodlete se. V Tradici slunce se lidé spojují s Bohem modlitbou. Vyjádří-li se modlitba slovy duše, je mnohem mocnější než všechny rituály." ...,,Neumím se modlit, protože moje duše mlčí", odpověděla Brida.   Mág se zasmál. ,,Jen duše velkých osvícenců mlčí." ... ,,Tak proč se neumím modlit slovy duše?"   ... ,,Protože nemáte dost pokory, abyste jí naslouchala a dozvěděla se, co si přeje. Stydíte se naslouchat prosbám své duše. A bojíte se obrátit se s těmito prosbami k Bohu, protože si myslíte, že nemá čas se tím zabývat."

Mág se obrátil přímo k slunci a zavřel oči. ,,Jsme lidské bytosti a neznáme svou velikost, Pane. Dej nám pokoru, abychom požádali o to, co potřebujeme, protože žádné přání není zbytečné a žádná prosba není nicotná. Každý sám ví, čím živit svou duši: dej nám odvahu, abychom pohlíželi na svá přání jako na něco, co pramení z Tvé věčné Moudrosti. Teprve když přijmeme svá přání, můžeme mít představu, kdo jsme, Pane. Amen.  Teď je řada na Vás," řekl Mág.

,,Pane, dej, ať pochopím, že si zasloužím všechno dobré, co se mi v životě přihodí. Dej, ať pochopím, že to co mě vede k hledání Tvé pravdy, je táž síla, která vedla světce, a že pochybnosti, slabosti, jež cítím, jsou tytéž jako slabosti, jež cítili světci. Dej, ať jsem dost pokorná, abych uznala, že nejsem jiná než druzí, Pane. Amen."

Paolo Coelho, BRIDA

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.